Radní navrhli zvýšení stávající částky 650 korun o třicet korun, a to na 680. J

e jen přirozené, že návrh u mnoha politiků narazil – a to v překvapivé shodě napříč politickým spektrem.

„Rada podala zastupitelstvu návrh zvýšit poplatek o třicet korun. Vedl nás k tomu fakt, že ukládání netříděného komunálního odpadu na skládku bude od roku 2023 zakázáno. Musíme tedy počítat s tím, že ukládat odpady bude čím dál více finančně náročné," vysvětlil už dříve náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Náklady se podle něj zvýšily i proto, že město od letošního roku provádí svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Přestože bylo od března zavedeno třídění bioodpadu, ekonomický přínos a jeho promítnutí do výše poplatku budou patrné až při kalkulaci poplatku na rok 2017.

Poplatek v současné době kryje skutečné náklady za svoz a likvidaci komunálního odpadu zhruba ze dvou třetin, zbývající část dotuje město.

Přerov je přesto jedním z mála měst v kraji, které se rozhodlo přistoupit k tak nepopulárnímu kroku, jakým je zdražení.

Spolu hlasovali i nesmířliví soupeři

Návrh na zvýšení poplatku za popelnice nakonec odmítli zastupitelé napříč politickým spektrem.

Společný protinávrh, kterým usilovali o zachování stejné částky jako je dosud, podali dokonce jindy nesmířliví soupeři – zastupitelé Břetislav Passinger z KSČM, Radovan Rašťák z ČSSD a radní Helena Netopilová z koalice Společně pro Přerov.

„Navrhuji, aby částka za komunální odpad zůstala ve výši 650 korun, a to hlavně z toho důvodu, že většina občanů třídí odpad. Je to motivační prvek a lidé, kteří třídí stále více a více, pak ztratí motivaci," vyjádřil svůj názor zastupitel Břetislav Passinger (KSČM).

Podobného mínění je i radní Helena Netopilová (SpP), která protinávrh Břetislava Passingera nezvyšovat poplatek podpořila.

„Jsem přesvědčena o tom, že není motivující zvyšovat poplatek za třídění, i když jsem si vědoma toho, že náklady za svoz jsou vyšší. Podávám stejný protinávrh – aby zůstal poplatek na úrovni 650 korun," řekla.

Slušní lidé doplácejí na neplatiče

Někteří zastupitelé upozorňovali rovněž na skutečnost, že slušní lidé doplácejí na neplatiče, kteří na poplatcích dluží městu.

Podle tajemníka přerovského magistrátu Petra Mlčocha tvoří největší část těchto dlužníků občané s trvalým bydlištěm v Bratrské ulici, číslo popisné 34.

„Těch slušných je kolem pěti set a jsou to lidé, kteří dluží za jediný kalendářní rok. Největší počet je nezletilých poplatníků, za které neplatí jejich rodiče. Těch je asi tisícovka. Velkou skupinu představují i lidé s trvalou adresou pobytu Bratrská 34 – ze 2 400 nahlášených jich neplatí zhruba tisícovka," upřesnil.

Návrh, aby zůstala výše poplatku na stejné úrovni jako dosud, nakonec podpořila většina zastupitelů.

Zdražovat se tedy nebude a v příštím roce opět zaplatíme 650 korun na osobu.