Budova se dočká nové fasády a restaurátoři si do svých rukou vezmou i zdejší kamenné prvky. Opravy by měly začít po prvním červnovém týdnu.

„Celkové náklady budou ve výši jeden milion sedm set tisíc korun a celá oprava bude trvat pět měsíců. Použity budou finance z rozpočtu města a z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z Ministerstva kultury,“ uvedla vedoucí Odboru školství a kultury Lucie Žídková.

Lipnická zvonice je jedinou na Moravě, která se dochovala v původní pozdně renesanční podobě a od ostatních se liší i svou velikostí.

„Masivní hranolová stavba, vysoká čtyřiadvacet a široká téměř deset metrů se naposledy rekonstruovala v roce 1993,“ dodala Žídková.

Lipník nad Bečvou je jedno z mála měst, které má samostatnou zvonici. Původně byly zvony zavěšeny ve věži kostela sv. Jakuba.

„Když však město v roce 1604 pořídilo nový velký zvon Michal, třásla se prý při zvonění celá věž. Proto byla v roce 1609 postavena na náklady města samostatná zvonice v sousedství kostela,“ uzavřela Žídková. (svr)