„Přerov má obrovské štěstí, že má velice cenný pozdně gotický zvon, který odlil olomoucký konvář Václav. Tento zvon má zajímavou historii, protože původně sloužil v kostele sv. Petra a Pavla v Olomouci na Předhradí. Po zrušení kostela se zvon dostal na Starou Vodu na Libavé a po druhé světové válce, kdy byl rušen i kostel na Staré Vodě, putoval v roce 1956 až sem do Přerova,“ popsal kampanolog.

Zvon je podle něj hodnotný nejen z historického hlediska, protože ho ulil významný zvonař mistr Václav už v roce 1485, ale cenný je i po akustické stránce. „Zní krásným, dlouze vyznívajícím barevným nárazovým tónem As´ 1,“ řekl František Jahn.

VIDEO: Kontrola zvonu v kostele sv. Vavřince v Přerově

Kontrola zvonu v kostele sv. Vavřince v Přerově | Video: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Podle děkana přerovské farnosti Josefa Rosenberga je to jeden ze zhruba desíti gotických zvonů, které jsou na Moravě.

„Váží kolem jedné tuny a je v dobré kondici, protože je jediným zvonem, na který dnes zvoníme,“ řekl Josef Rosenberg. Jeho slova potvrdila i prohlídka kampanologa, který posuzoval stav zvonové stolice, ale i velikost zvonu.

V minulosti bylo na věži kostela pět zvonů, všechny byly ale za první světové války zrekvírovány a přetaveny. Původní staré zvony se roztavily při požáru v roce 1642.

„V kostele sv. Michala na Šířavě byl zvon sv. Michala z roku 1496, který se roztavil při požáru v roce 1868. Na plášti byl latinský nápis, přeložený do češtiny - ke cti sv. Michala mě zhotovil mistr Jan Léta Páně 1496,“ doplnil jednu zajímavost ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček.