Lidé ale budou muset změnit své návyky i ve chvíli, kdy objeví třeba ztracenou peněženku nebo bundu. Zatímco dosud se v těchto případech obraceli na příslušné oddělení ztrát a nálezů, po novém roce se z nich stanou tak trochu detektivové. Pokud bude peněženka opatřena adresou majitele a na bundě najdou štítek se jménem, jsou nálezci povinni věc osobně odevzdat vlastníkovi.

„Nálezce má primárně povinnost vydat věc vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena. V případě, že bude nalezena ve veřejné budově nebo hromadném dopravním prostředku, je povinen odevzdat věc provozovateli tohoto zařízení," vysvětlil vedoucí odboru vnitřní správy přerovského magistrátu Petr Karola.

Pokud ale lidé najdou věc, která zjevně nemá „visačku" se jménem a adresou, teprve pak ji můžou odnést na úřad, který eviduje ztracené věci. V Přerově jsou „ztráty a nálezy" v Blahoslavově ulici číslo 3 a schránka je i v sídle městské policie.

„Chápeme, že někdy může být osobní předání komplikované, ale budeme se vždy snažit jednat individuálně a citlivě. Prioritně ale budeme vyžadovat dodržování nového zákona," řekla Iveta Zapletálková z přerovského magistrátu.

Další změna se týká toho, že pokud se majitel nepřihlásí o ztracenou věc do tří let od chvíle, kdy byla nalezena, může vlastnictví k ní nabýt obec, nálezce nebo i jiná vhodná osoba, pokud jí byla věc svěřena.

Nový zákoník ale chystá i další novinku. Pokud najdete v parku třeba klec s křečkem nebo zatoulanou želvu, můžete se nově obrátit na magistrátní ztráty a nálezy. Zatímco dosud tam nemohl nikdo evidovat třeba nalezeného papouška, teď budou mít úředníci tuto povinnost. Zvíře dostane přiděleno vlastní číslo i formulář.

Co se zvířetem bude dál?

„Naší povinností bude zvíře podle našich možností zajistit a postarat se o něj. Když se o něj do dvou měsíců nikdo nepřihlásí a nálezce si ho bude chtít nechat, vznikne mu na to zákonné právo. Když ho ale nebude nikdo chtít a do čtyř měsíců se o něj nikdo nepřihlásí, zůstane v zařízení, kde se o něj postarají," zmínila Iveta Zapletálková.

Možností je například umístění zvířete v záchranné stanici. Psy a kočky bez domova by ale lidé měli i nadále umísťovat do Útulku pro opuštěná zvířata, který provozují Technické služby města Přerova.

Hranický přístup

Ani hranický magistrát se nové povinnosti neobává a nenechá si „na svých bedrech" starost o nalezená zvířata, kterou by měla řešit specializovaná zařízení. Nestane se tak, že by po chodbách radnice pobíhal třeba křeček, který by úředníkům utekl z klece.

„Spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody, případně Krajskou veterinární správou či místními veterináři," řekl Petr Mynář z odboru vnitřních věcí.

„Novým občanským zákoníkem dochází k posunu ve věci nalezených zvířat, ale i dnes jsme podle stávajícího občanského zákoníku povinni tyto situace řešit," dodal.