Přerovští radní ve středu slavnostně předali stavbu, která si vyžádala náklady 17,5 milionů korun. Bez evropské dotace, jež tvoří asi padesát procent celkové částky, by se ale projekt neobešel.

Základní škola v ulici Velká Dlážka patří mezi tři školská zařízení ve městě, která doplatila na špatnou komunikaci mezi radnicí a státem.

„Naše žádost ležela na ministerstvu a celá stavba se tím zdržela,“ vysvětlil přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD), proč opravy nezačaly už během léta.

Pro školy znamenalo opožděné zahájení prací komplikace – stavělo se totiž za plného provozu. Místo toho, aby děti 1. září nastoupily do nově opravené budovy, až do konce října se improvizovalo.

„První týden jsme jeli na školu v přírodě, a potom už probíhala normální výuka v budově, kde současně probíhaly úpravy. Asi nejvíce jsem šťastný z toho, že už je akce hotová a že se podařilo skloubit staveniště s provozem školy bez úrazu,“ uvedl ředitel ZŠ Velká Dlážka Jarmil Vysloužil.

Podle Zdeňka Dostála z odboru rozvoje přerovského magistrátu zahrnovala náročná rekonstrukce zateplení budovy, včetně fasády, dále výměnu oken a dveří.

„Provádělo se i zateplení a izolace střech, dělaly se interiérové úpravy, spravovalo vnitřní atrium a zvelebovalo okolí školy,“ vyjmenoval.

Asi nejnáročnější bylo podle něj přebudování otevřené terasy se schodištěm do atria na dvě nové místnosti. „Ty nyní slouží pro potřeby školní družiny,“ zmínil ředitel.

Stavebníkům zbývá po rekonstrukci základních škol Trávník a Velká Dlážka dokončit ještě budovu ZŠ J. A. Komenského v Hranické ulici v Předmostí.

„Tato stavba je nejnáročnější, protože je to dvakrát tak velké každá část je řešena jinak. Celkové náklady byly vyčísleny na 37 milionů korun,“ uvedl Zdeněk Dostál z odboru rozvoje.

Termínem dokončení je polovina prosince.

Radní chtějí podle přerovského primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) zateplit v příštím roce i další školské budovy. „Na řadě jsou nyní ZŠ U Tenisu a Svisle,“ upřesnil.