„Mohu potvrdit, že koncepce nazvaná Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků byla schválena. Současně s tím byl odsouhlasen i harmonogram opatření směřujících k naplnění jejího záměru," uvedl ředitel.

Škola má ve svém areálu moderně vybavenou gymnastickou halu, která vytváří vhodné podmínky pro rozvoj pohybových aktivit dětí. Bude tedy usilovat o jejich začlenění do školního vzdělávacího programu, které by mělo zajistit propojení výuky tělesné výchovy na prvním a druhém stupni.

Prvním krokem bude zřízení třídy prvního ročníku se sportovním zaměřením od školního roku 2013/2014.

„Nábor budoucích prvňáčků provedeme ve spolupráci s mateřskými školami zřizovanými městem Přerovem, a to před termínem zápisu dětí do základních škol, který v Přerově proběhne ve dnech 11. a 12. února," dodal.

Pokud bude o otevřenou třídu dostatečný zájem a dojde k jejímu naplnění, bude na škole zřízena potřebná pracovní pozice financovaná z rozpočtu města Přerova.

„Bude se jednat o učitele tělesné výchovy s osvědčením nejméně druhé třídy trenéra. Předpokládá se, že sportovní třídy budou zřízeny postupně dle zájmu, vždy jedna třída v ročníku prvního stupně, a postupně se vyprofiluje zaměření jednotlivých žáků na konkrétní sporty," upřesnil ředitel.

Koncepce počítá s otevřením tříd v období pěti let. Děti ve škole budou mít možnost navštěvovat i sportovní klub, který se gymnastice také věnuje.

„Město Přerov se snaží vytvořit kvalitní prostředí, které bude motivovat nejmladší žáky základních škol k rozvoji motorických a pohybových dovedností na sportovní úrovni," uvedl ve zprávě uveřejněné na internetové stránce města Přerova Petr Hrbek z odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.