Stavební práce začnou v červenci a do konce října by měla být střecha hotová. Podle radních poroste zelená vegetace na střeše v kontejnerech. Jedná se o první zelenou střechu na budově v majetku města, zeleň už ale zdobí například nový objekt Ornitologické stanice Muzea Komenského.

„Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce nejvyšší střechy komplexu budov Základní školy U Tenisu. Dojde k úplnému odstranění stávající skladby až na nosný betonový panel a nahrazení novou, která má být zakončena vegetační vrstvou - konkrétně tam budou kontejnery osázené rozchodníky. Na střeše budou nahrazeny také původní klempířské prvky a hromosvod,“ popsala vedoucí odboru investic magistrátu Ivana Pinkasová.

Cílem akce Přerov jede na kole je přimět účastníky k většímu pohybu při cestě do práce.
Přerov jede na kole: akcí chce město šetřit životní prostředí i zdraví obyvatel

Plocha střechy je 1 115 metrů čtverečních - z toho bude zeleň zaujímat 872 metrů čtverečních. Důvodem, proč bude střecha tímto způsobem zrekonstruována, je fakt, že zelené střechy mají pozitivní dopad na životní prostředí - a to je téma, které Přerov zajímá.

„Přispívají ke snižování emise skleníkových plynů, absorbují oxid uhličitý z ovzduší, čímž zlepšují kvalitu vzduchu a poskytují ochranu před klimatickými změnami. Pomáhají rovněž v zadržování vody, poskytují lepší energetickou účinnost budově svou přirozenou izolací a přispívají ke snižování spotřeby energií na vytápění a chlazení budov,“ doplnil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský. Na rekonstrukci město požádalo stát o dotaci, která může činit až osmdesát pět procent uznatelných nákladů.

V Olomouci vznikne detašované pracoviště přerovského pedáku. Ilustrační fotka
O přerovský pedák je zájem. Zřídí odloučené pracoviště i v Olomouci

„Jedná se o první zelenou střechu na budově ve vlastnictví města a časem počítáme i s dalšími. První vlaštovkou byla loni střecha na autobusové zastávce v ulici Svisle, kterou tvoří rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami. Zelená zastávka vznikla na základě přání občanů v rámci participativního rozpočtu,“ připomněl náměstek primátora Miloslav Dohnal.

ZŠ U Tenisu má od roku 2021 také nové sportovní hřiště. Podívejte se na fotky: