Ta se obrací na vedení města s žádostí, aby byl pochod odvolán ihned po jeho zahájení. Tato akce totiž podle mínění zástupců iniciativy vede k vytváření rasové nesnášenlivosti.

Občanská iniciativa poukazuje na oficiální internetové stránky Národního odporu a Autonomních nacionalistů, které vyzývají své stoupence, aby se zúčastnili akce v Přerově. „Z pozvánek na přerovskou akci je zcela patrné, že skutečným cílem shromáždění je podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ míní Michal Majer, ředitel občanského sdružení Kappa-Help v Přerově, které se připojilo stejně jako další organizace k výzvě V Přerově neonacisty nechceme.

Podle zástupců nové občanské iniciativy některé výroky na internetových stránkách namířené proti Romům splňují dokonce skutkovou podstatu trestného činu podněcování rasové nesnášenlivosti.

„Magistrát by se měl řídit judikátem nejvyššího správního soudu, který rozhodoval v kauze pochod v den Křišťálové noci. Podle něj je nejen možné, ale i žádoucí zkoumat kromě ohlášeného také skutečný účel shromáždění. Pozvánky, které jsou zveřejněny na stránkách obou radikálních hnutí, jednoznačně směřující k rozněcování rasové nesnášenlivosti, k tomuto přezkoumání jasně vybízejí,“ řekl Richard Kořínek, ředitel pobočky Člověk v tísni v Přerově.

Občanská iniciativa proto žádá město, aby bylo připraveno ve spolupráci s policií tuto akci rozpustit ihned po jejím zahájení. „A aby tím, že akci nechají proběhnout, nepřispívali k „plíživé legitimizaci extremismu“ v naší zemi,“ dodal Kořínek.

Podle slov přerovského primátora město ale prý nemá páky k tomu, aby sobotní pochod radikálů odvolalo.

„Není to možné. Nenašli jsme způsob, jak tuto akci zrušit. Zákon o shromažďování to neumožňuje. Ze strany oznamovatele byly splněny všechny podmínky. Dokonce jsme to dnes konzultovali se zástupci jiných měst, kteří v minulosti podobné akce odvolali. Ani tato města neuspěla. Soud jim nařídil, aby akci oznamovatelům umožnili v náhradním termínu,“ vysvětlil včera přerovský primátor Jiří Lajtoch.

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

Pochod radikálů: v ulicích budou stovky policistů

Policisté: Nechceme nic podcenit

Politolog: V Přerově to může skončit jako v Janově

Do Přerova míří nacionalisté. Podívejte se na názory Romů