„Jedná se o takovou třešničku na dortu celého pětiletého snažení. Začalo to výměnou střechy přístřešku k šatnám, novou přípojkou vody, rekonstrukcí nevyhovujících sprch a pokračovalo dotačními akcemi nová kanalizační stoka a vybudování parkoviště před areálem hřiště," uvedl starosta Vladimír Martínek.

Investiční akce probíhala v režii členů TJ Sokol, za finanční podpory obce Horní Moštěnice a dotace z Olomouckého kraje v celkové finanční hodnotě 1,4 milionů korun.