Varianta bez letiště, na které trvá Olomoucký kraj i město Přerov, se výrazně prodraží. Předpokládané náklady na vybudování zóny bez letiště činí 924 milionů korun, s letištěm pak 772 milionů.

„Z materiálů, které máme k dispozici, vyplývá, že by měla být zóna vybudována v letech 2018 až 2019," upřesnil přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP) s tím, že ministr dopravy bude vládě předkládat návrh, aby byla zóna do konce roku 2019 napojena na dálnici D1 Říkovice – Přerov a na železnici.

Město prosazuje variantu bez letiště hlavně proto, aby se plocha o velikosti téměř 400 hektarů netříštila na severní a jižní část. Tím by totiž podle zdejších radních ztratila na atraktivitě a nepřilákala velkého investora typu Darwin.

Opačného názoru je ale starosta obce Bochoř Ivan Michna, který se pravidelně účastní jednání o strategické zóně za přítomnosti zástupců ministerstev, kraje a obcí.

Méně je více

„Varianta bez letiště by se výrazně prodražila o další náklady na rekonstrukci letiště v Bechyni. Armáda bude totiž potřebovat náhradu za to stávající v Bochoři. Celkové náklady by tedy vzrostly zhruba na dvě miliardy korun, což považuji za plýtvání veřejnými prostředky," tvrdí starosta.

Ten se navíc obává toho, že může strategickou průmyslovou zónu v Bochoři v budoucnu potkat stejný osud jako tu v nedalekém Holešově.

„Stále tu není investor, který by měl zájem o tak velkou zónu. Za pár let by se z letiště mohl stát nevyužívaný prostor. Pro nás je daleko lepší, když tu bude několik menších firem, než jedna velká," soudí.

V areálu bochořského letiště, který po zrušení vrtulníkové základny provozuje státní podnik LOM, nyní sídlí firmy, zaměřené na letecký průmysl. Armáda ho navíc nadále využívá jako záložní letiště a probíhá zde výcvik. Jeho strategický význam si uvědomuje i ministerstvo obrany, které prosazuje variantu průmyslové zóny s letištěm.

„Preferujeme variantu s ponecháním přistávací dráhy pro zajištění leteckého provozu. Armáda využívá letiště v rámci výcviku a také objekty, s nimiž hospodaří státní podniky, založené ministerstvem, jsou důležité pro obranu státu," vysvětlil Jiří Caletka z ministerstva obrany.

Podle něj je nutné zohlednit také napjatou bezpečnostní situaci v Evropě. „V důsledku zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situace požaduje rezort obrany zachování letiště v Přerově nebo zprovoznění jiného vhodného," konstatoval.

Místo bochořského letiště v Bechyni?

Do demolice nefunkčních a nevyužívaných budov v areálu bochořského letiště už stát investoval stovky milionů korun.

„V souvislosti s přípravou strategické průmyslové zóny dochází k sanaci areálu. Během srpna a září provedly specializované firmy demolici 32 úkrytů letecké techniky a dalších 30 menších objektů. S tím souvisel i odvoz a uložení vytěženého materiálu na řízené skládky a úprava terénu," doplnil mluvčí ministerstva obrany Petr Medek.

Ve druhé etapě, která potrvá od října do konce února příštího roku, má sanace pokračovat demolicí tří podzemních úkrytů leteckých pohonných hmot a ekologickou likvidací vytěženého nebezpečného materiálu.

Materiál pro jednání vlády, která se má zabývat konečnou podobou strategické průmyslové zóny v polovině prosince, předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu do mezirezortního připomínkového řízení.

„V případě, že se rozhodne o demolici vzletové a přistávací dráhy, budou zahájena jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími dotčenými subjekty o adekvátní náhradě, například v podobě zprovoznění letiště Bechyně," potvrdili zástupci rezortu obrany.

Varianta bez letiště počítá s demolicí veškeré letištní infrastruktury a přípravou zóny pro investora typu Darwin. Podle materiálu ministerstva průmyslu a obchodu volba této lokality eliminuje riziko prodlení, spočívající v rozsáhlých výkupech pozemků.

Projekt Darwin počítá s využitím území o rozsahu téměř 395 hektarů, přičemž dalších 250 hektarů je plocha, využitelná pro subdodavatelský park a případnou expanzi.

„Území letiště je vysokým potenciálem rozvoje a prosperity, o tom není pochyb," uvedl během nedávné návštěvy ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP) s tím, že chce, aby byla strategická průmyslová zóna schopna eliminovat osmi procentní nezaměstnanost regionu a zajistila jeho další rozvoj.