Akci pořádalo občanské sdružení Cukrle spolu s folklorním souborem Trávníček. Děti smrtku vhodily do Bečvy a přivítaly tak příchod jara.