Vždy, když se do města přižene velká voda, je nábřeží jedním z prvních míst, které je zaplavené. Stavba nové zídky má ochránit majitele domů a zmírnit následky katastrofy.

„Návrh koncepce protipovodňové ochrany Pobečví už jsme projednali se starosty jednotlivých obcí a měst. Jejich připomínky jsme zapracovali do materiálu a předali na ministerstvo zemědělství,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Zídka na nábřeží Edvarda Beneše je jen jedním z opatření, které má ochránit obyvatele města před ničivým živlem.

V Přerově se podle informací Povodí Moravy počítá ještě se stavbou několika dalších zídek a vybudováním hráze poblíž chemičky.

Zmírnit následky řádění ničivého živlu má i rozšíření koryta pod jezem a nad ním.

„Nad Přerovem chceme upravit koryto Bečvy tak, aby dokázalo zachytit velké balvany a kusy kmenů a neucpaly se mosty,“ upřesnila Slámová.

Od mostu Míru po most Legií

Výstavba zídky na nábřeží má zabránit rozlití Bečvy v tom nejkritičtějším úseku.

Stavba má být navíc zdařilá i po architektonické stránce tak, aby zapadla do okolí. Opěrná zeď se má táhnout podél nábřeží, a to v místech od mostu Míru až po most Legií, mezi nimiž je vzdálenost přibližně tři sta metrů.

„Odhadované náklady jsou zhruba pět milionů korun, ale může to být i více,“ upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

O stavbě chce vedení města v předstihu jednat s občany, a proto svolalo na pondělí 30. ledna schůzku do Městského domu. Začátek je v 15 30 hodin.

„Lidé, kteří chtějí vědět, jak bude nová opěrná zeď na nábřeží vypadat, se zde můžou setkat s odborníky. Ti jim také zodpoví veškeré dotazy,“ shrnul náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Ten si podle svých slov uvědomuje, jak je téma citlivé, protože stavba změní vzhled nábřeží.

„Zbudování zídky je každopádně způsob, jak ochránit centrum města před povodněmi, které můžou ohrozit životy a majetky lidí. Byli jsme opakovaně svědky toho, jak umí Bečva zahrozit. Pytle s pískem, které měly zabránit vylití, jsou jen provizorním řešením,“ soudí Zácha.

Přibude a nábřeží parkování? A stromy?

Podle materiálů Povodí Moravy jsou v Přerově dvě nejkritičtější místa, kde se řeka vylévá z koryta. A právě nábřeží Edvarda Beneše, včetně všech přilehlých částí, je hustě obydlenou částí, jež je ohrožena nejvíce.

„Navrhované opatření jsme konzultovali také s pracovníky Vodovodů a kanalizací v Přerově a ve spolupráci s nimi chceme projednat protipovodňové opatření komplexně – to znamená, že chceme řešit i vzlínání vody do sklepních prostor domů, nacházejících se v blízkosti Bečvy,“ doplnil Zácha.

Studie, již nechalo vedení města vypracovat, se zabývá lokalitou nejen z hlediska protipovodňových opatření.

„Když už do nábřeží stavebně zasáhneme, počítáme třeba i s tím, že bychom tam mohli vytvořit nová parkovací místa. Rád bych se na veřejném projednávání pobavil s lidmi třeba i na téma stromy, které lemují nábřeží. Na stav těch, které jsou nejblíže korytu Bečvy, jsme si nechali zpracovat dendrologický posudek, a ten říká, jaký je skutečný stav stromořadí,“ uzavřel.