Díky houževnatosti Zdeňka Smiřického zazněla dokonce Schreierova vánoční mše Missa pastoralis in C boemica v Chrámu svatého Víta v Praze.

„Jezdil tehdy za kardinálem Dominikem Dukou tak dlouho, až uvedení tohoto díla v pražské katedrále prosadil,“ vzpomněl dřevohostický starosta Petr Dostál.

Josef Schreier je právem považován za moravského Jakuba Jana Rybu. Podle hudebních odborníků se jeho Moravská mše vánoční řadí mezi nejvýznamnější památky barokní pastorální hudby hned po boku tak proslulých děl, jako jsou třeba Hej mistře Jakuba Jana Ryby a Vianočna omša Jiřího Zrunka.

Zdroj: Youtube

Je zvláštní tím, že se v ní střídají zpěvy v jazyce českém, latinském a ve valašském nářečí. Moravská mše vánoční je nejvýznamnějším dílem kantorské hudby na Moravě v 18. století.

„Po Zdeňku Smiřickém bude prázdno, protože v Dřevohosticích organizoval spoustu akcí. Založil a vedl Vlastivědný spolek Žerotín, pořádal přednášky, podílel se na mnoha publikacích,“ vylíčil dřevohostický starosta Petr Dostál.

Místní část Přerova Dluhonice, kterou protne dálnice D1, se dočká dalších kompenzací. Finance půjdou do oprav chodníků, výměny veřejného osvětlení a nových parkovacích ploch. Foto:Magistrát města Přerova
Dluhonice, které protne D1, se dočkají oprav chodníků a výměny osvětlení

„Jeho nejvýznamnějším počinem byla právě propagace díla Josefa Schreiera. Byl tak houževnatý, že Schreiera vytáhl ze zapomnění až do pražské katedrály sv. Víta, kde toto zapomenuté dílo zaznělo na Boží hod vánoční v roce 2012. Byla to tehdy velká událost a vypravili jsme z Dřevohostic do Prahy dokonce autobus. Zdeňka Smiřického přivítal i kardinál Dominik Duka,“ zmínil Dostál.

Moravská mše vánoční Josefa Schreiera zazněla jako pražská premiéra a byla uvedena v rámci slavnostní mše svaté, kterou sloužil Dominik Duka.

Zdeněk Smiřický, regionální historik z Dřevohostic, zemřel ve věku 77 let.Zdeněk Smiřický, regionální historik z Dřevohostic, zemřel ve věku 77 let.Zdroj: Lenka Kratochvílová, Český rozhlas, se souhlasem

Dílo Josefa Schreiera nastudoval Pražský katedrální sbor a orchestr pod vedením dirigenta Josefa Kšici. Kardinál Duka tehdy přivítal návštěvníky z Dřevohostic jako poutníky z Moravy. O premiéře v katedrále sv. Víta byl dokonce natočen dokument.

Mimořádné jednání zastupitelstva, které se konalo v pondělí 9. října v Městském domě
Příspěvek „na hlavu“ pro místní části Přerova se nezvýší. Lidem se to nelíbí

Zdeněk Smiřický se v Dřevohosticích zapojil do celé řady dalších aktivit - například organizace lampionového průvodu, zajímal se i o historii místních Sborů dobrovolných hasičů a podílel se na mnoha publikacích. Byl aktivní i ve Svazu letců a organizoval vlastivědné vycházky po obci.

Poslední rozloučení se Zdeňkem Smiřickým se uskuteční v pondělí 16. října v 15 hodin v Chrámu Páně sv. Havla v Dřevohosticích.