Co se v obci podařilo v minulých letech vybudovat? Můžete přiblížit zásadní investice?
Vybudovali jsme dvě cyklostezky - jedna propojuje Želatovice s Přerovem, druhá vznikla ve spolupráci se sousední obcí Tučín. V rámci pozemkových úprav jsme vysadili celkem sedm hektarů biokoridorů včetně zpevněných polních cest, které slouží jak k procházkám, tak i pro odklon zemědělské dopravy. Další koridory vznikly také ve spolupráci se spolky, především s myslivci. Prováděli jsme výměnu oken a vstupních dveří na budovách základní a mateřské školy, ale i knihovny a částečně i na obecním úřadě. Vyměnili jsme celý topný systém, jak budov základní a mateřské školy, tak obecního úřadu. Zateplovali jsme také pláště základní a mateřské školy - včetně fasády, střechy a půdy. Z dotačních titulů jsme pořídili fitness stroje a herní prvky na výletiště za školou, opravili místní komunikace a pořídili bezdrátový rozhlas s připojením na Integrovaný záchranný systém. Nakoupili jsme také sekací a zametací techniku, kontejnery na bioodpad a kompostéry do domácností. V budově základní školy proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení, je zde nová elektroinstalace i osvětlení. Po několikaletém vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se nám podařilo získat dosluhující objekt sociálního zázemí na místním výletišti, který jsme již opravili, a až poleví současná opatření, stane se důstojným místem pro naše kulturní a společenské akce. Většina výše zmíněných investic se uskutečnila díky dotačním titulům, které se podařilo získat. Do výletiště šla investice za zhruba 800 tisíc korun.

Pandemie se dotkla života obyvatel ve městech i obcích. Do jaké míry ovlivnila kulturní dění v Želatovicích?
Pandemie na nás dolehla velmi citelně - včetně sportu a všech sportovních utkání. Loni i letos jsme zrušili tradiční akce, jako je setkání seniorů, pálení čarodějnic, myslivecký večírek, dětský den, divadelní představení nebo přednášky organizované klubem seniorů. V omezeném rozsahu proběhl tradiční žákovský turnaj - Memoriál Ladislava Němce a Viléma Zbořila, který se uskutečnil bez zahraničních účastníků. I letošní 29. ročník se uskuteční v podobném rozsahu. Věřím, že nám ustupující pandemie a zmírňování protiepidemických opatření dovolí uspořádat tradiční hodové slavnosti, zahájení a ukončení prázdnin, hry a soutěže pro děti, turnaje v nohejbalu, stolním tenise, malé kopané a volejbalu, ale také výstavu chovatelů drobného zvířectva či soutěže modelářů. Těšíme se v zimě také na tradiční zpívání koled a rozsvěcování kaple. Mrzí nás také to, že jsme nemohli uspořádat vítání občánků.

Každá obec má bohatou historii. Můžete zmínit nějakou zajímavost z té vaší?
V objektu s číslem popisným 36 byl v minulosti panský pivovar, kde se vařilo pivo již v roce 1671. Později tato budova sloužila jako sladovna a sokolovna. V minulosti jsme tu měli také malý zámeček, který byl sídlem na panském dvoře. K zajímavostem patří i kaplička z roku 1857, socha Jana Nepomuckého z roku 1738, kamenný kříž na památku zrušení roboty z roku 1848 a další dva kříže z 19. století. Na návsi je pak pomník, věnovaný obětem obou světových válek a v obci se nachází také pomníček Františka Běhala, válečného letce druhé světové války, který padl během leteckého souboje při obraně Londýna.

Kdybyste chtěl do Želatovic pozvat nahodilého turistu, co byste mu ukázal?
Každý víkend od jara do podzimu probíhají pro fanoušky kopané na našem hřišti FC Želatovice fotbalová utkání, a to včetně malé kopané. V obci je šest fotbalových družstev a muži hrají krajskou soutěž, což je na obec s 530 obyvateli opravdu úspěch. Máme dvě plnohodnotná fotbalová hřiště a tréninkovou plochu, takže zázemí pro sport je u nás velice solidní. Pro milovníky cyklistiky je tu i cyklostezka - přiblíží Hostýnské vrchy, ale i Záhoří, pro chovatele zvířat zase zajímavá výstava, spojená se soutěží Štrůdlfest. Turistům nabízíme procházky kolem obce a vysazených biokoridorů a ti, kteří budou unavení, nebo si chtějí popovídat s přáteli u dobrého moku, se mohou zastavit v restauraci fotbalového klubu a nebo na podzim, pokud vše dobře dopadne, v našem kulturním a společenském domě.

Máte v obci základní školu? Kolik dětí ji navštěvuje?
Naše obec je zřizovatelem jak základní, tak mateřské školy. Do základní školy chodí 37 dětí prvního stupně, do mateřinky pak 17 dětí. Mateřská škola je spojená i s výdejnou stravy. V naší obci je zdravotní středisko, ale i pobočka České pošty. Jsme i malou dopravní křižovatkou ve směru na Bystřici pod Hostýnem a Vsetín a v opačném směru pak na Soběchleby. V obci působí tři větší firmy - zemědělská společnost Agras Želatovice, hospodařící zhruba na 2 300 hektarech orné půdy, jsou zde drůbežárny Xaverov, kde jsou čtyři haly na výkrm brojlerů, ale také dopravní společnost Omega servis holding, která disponuje zhruba stovkou kamionových tahačů včetně návěsů.