Želatovice
Rok založení: 1282
Počet obyvatel: 542
Zajímavosti: Sbor dobrovolných hasičů v Želatovicích byl založen v roce 1906. Do té doby byla v obci k dispozici malá ruční, jednopístová stříkačka s obsluhou 2 mužů. V roce 1907 byla zakoupena ruční stříkačka tažená koňmi, v roce 1937 motorová PPS-8, v roce 1969 získána PPS-12. Hasební nářadí bylo uloženo v obecní kůlně, po jejím zbourání byla postavena v roce 1924 požární zbrojnice, k níž v roce 1955 byla přistavěna schůzová místnost. K požárům došlo v letech 1928 (3 domy), 1930, 1934 (2 domy), 1938, 1944 (stolařská dílna). V současné době má sbor 20 členů, z toho vyškoleny dva velitele a čtyři strojníky. Zdroj: www.zelatovice.cz

Tip na výlet:

K památníku pilota RAF

3 km východně od města Přerova

Pamětní deska rodáka Františka Běhala.Pamětní deska rodáka Františka Běhala.Zdroj: www.zelatovice.czObec Želatovice se nachází v kotlince pod svahy okolních místních pahorků. Celý katastr obce leží v mírně zvlněné krajině s různorodou expozicí svahů. V obci nejsou významné historické stavby ani kulturní památky. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je místní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1738. Další památky místního významu jsou kaple na návsi z roku 1857, - pískovcový kříž na památku ukončení roboty z roku 1848, dva kříže z roků 1849 a 1898, pomník padlých obou světových válek a pamětní deska rodáka pplk. Františka Běhala u č.p. 31, který jako zahraniční letec padl v roce 1941 v bitvě o Londýn. Foto: www.zelatovice.cz

Významné osobnosti:
František Běhal (1912-1941), podporučík Československého letectva v záloze, příslušník RAF, pilot, poručík, plukovník in memoriam, bojoval u GC III/3 ve Francii, zřítil se s Hurricanem IIa Z2921 (JX-) během nočního boje s He 111 nad Londýnem, zřejmě zasažen střelcem

Nejstarší majitelé Želatovického panství
Nejstarší období dějin obce se připomíná v roce 1282. Pravděpodobně již někdy počátkem 14. století vznikl v obci první panský dvůr, na němž již v roce 1349 upisoval jeho majitel Kadold ze Želatovic 100 hřiven věna. V roce 1368 další majitel Želatovic Všebor z Náměště prodal panu Heršovi z Roketnice v této naší obci 12 půllánů, dva dvory a hospodu. Tentýž Herš v roce 1373 odkoupil na želatovickém panství od vdovy po zmíněném Kadoldovi i jejích 100 hřiven věna. V roce 1392 se stává majitelem Želatovic Lacek z Kravař. (Zdroj: Sborník Želatovice včera a dnes).

Deník na návštěvěZdroj: Deník