„Na konci loňského roku se nám naskytla příležitost a odkoupili jsme budovu bývalého pohostinství, kde se dříve i vařilo. Jeho majitelé šli totiž do starobního důchodu. Objekt je sice starý padesát let, ale bez zásadnějších investic do oprav. Pro nás je to velká výzva, protože bychom mohli po rekonstrukci získat prostory pro pořádání nejrůznějších akcí,“ řekl starosta Želatovic Zdeněk Dorazil.

Obec získala dotaci od Olomouckého kraje na nezbytné opravy, a to z Programu na obnovu venkova.

„Jsme za to velice vděční. Díky finančnímu příspěvku jsme opravili střechu včetně zateplení, vyměnili okna ve vedlejším sále a sociálních zařízeních, ale i v kuchyni. Nové jsou patery vstupní dveře,“ shrnul.

Podařilo se také zbudovat plynovou přípojku včetně zpracování projektu a povolení.

„Součástí investice jsou i nové rozvody vody, topení, odpadního potrubí, elektroinstalace, osvětlení a před dokončením jsou sádrokartonové podhledy a oprava vnitřních omítek stěn. Pak přijdou na řadu kuchyně s přípravnou a vše dokončí pokládka zátěžové podlahové krytiny,“ vyjmenoval rozsah prací.

Multifunkční budova

Starosta věří, že obec rekonstrukcí získá potřebné zázemí pro kulturní a společenské akce, které dosud nahrazovala místní základní škola, ovšem s prostorově omezenými možnostmi.

Další objekt pro pořádání akcí by obec mohla získat, pokud se podaří prosadit projekt na stavbu multifunkční budovy.

„Finanční náročnost a nevyhlášení vhodného dotačního titulu nám ale zatím neumožňuje tento záměr realizovat. Po koupi bývalého pohostinství by bylo příliš nákladné financovat obě tyto náročné akce,“ zmínil.

Multifunkční budova, která by sloužila převážně jako sportovní hala, ale své společenské místnosti by zde měl i obecní úřad, by měla vyrůst na místě dnešní sokolovny. Ta už je ve špatném technickém stavu a musí být zbourána.

„Projekt na stavbu multifunkční budovy už je připravený, včetně stavebního povolení. Tato akce by stála přes 50 milionů korun, takže bychom se bez dotace nebo úvěru neobešli,“ uzavřel.