Už první školní rok ukázal, že je o studium na Vyšší odborné škole zdravotnické, jejímž zřizovatelem je společnost AGEL Středomoravská nemocniční, velký zájem. Přerovská nemocnice totiž dlouhodobě zápasí s nedostatkem personálu a vychovává si zde své budoucí zaměstnance.

Zájemců o studium stále přibývá - jen v letošním roce si podalo přihlášku 157 lidí a v lavicích jich usedne více než stovka - a to na prezenční a kombinovanou formu studia oboru diplomovaná všeobecná sestra. O práci zdravotníků mají zájem i muži a letos jich nastoupí dvacet.

„Zájem je opravdu velký, především o studium v kombinované formě. Kapacita školy se rozšíří o dvě klasické učebny, určené pro přednášky. Další část učeben bude dovybavena moderními pomůckami, simulujícími nemocniční pokoje a pracovny sester. V těch bude probíhat odborná - skupinová výuka, připravující studenty na praxi ve zdravotnických zařízeních. Samostatné prostory budou mít studenti pro výuku první pomoci a intenzivní péče,“ upřesnila Alžběta Panáková, zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově.

Studium bude nyní probíhat ve čtyřech podlažích, v tom pátém je aula, která je ještě v původním stavu. „I aula je pro výuku zajímavá, protože kapacitně umožní vést nejen přednášky pro větší počet posluchačů najednou,“ zmínila.

Rekonstrukce vyšších pater budovy školy začala na jaře letošního roku. „Od května do konce července došlo ke kompletní výměně silnoproudé elektroinstalace, jsou zde nová světla a hotová je i výměna podlahových krytin. Obnovou prošlo sociální zázemí, které má nové rozvody, obklady a dlažby. Obě patra jsou čerstvě vymalovaná,“ přiblížila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.

Přerovské kino Hvězda
Nová knihovna jako přístavba kina Hvězda? Návrh získal podporu

Budova na náměstí Přerovského povstání v minulosti sloužila jako odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy v Hranicích. Z důvodu úsporných opatření se ale výuka studentů v roce 2018 přesunula jen do Hranic a objekt osiřel. Odchod studentů z města vnímala veřejnost negativně, a protože škola vychovává i budoucí zaměstnance přerovské nemocnice, vstoupil do hry společný projekt společnosti Agel, města Přerov, Olomouckého kraje a olomouckého arcibiskupství.

Vyšší odborná škola zdravotnická přivítala první studenty v září loňského roku, a to po náročné rekonstrukci budovy. Ta si vyžádala náklady 24 milionů korun s tím, že větší část nákladů uhradilo město, dotace činila 4,5 milionu korun.

„Budova získala rekonstrukcí novou fasádu, vyměnila se okna, zateplila střecha, zřízen byl i bezbariérový vstup. Podoba objektu se zcela změnila, protože z něj byly sejmuty původní boletické panely, obsahující azbest,“ připomněla Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu. (pu)