„Jde o místo, které vypadá ostudně. Proluka vznikla poté, co byl zbourán dům, v němž naposledy sídlila cestovní kancelář," připomněl náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Po zdemolování budovy začali prostranství využívat k parkování řidiči – a tomuto účelu slouží dodnes. Místo chátrá a není na něj – podobně jako na sousední objekt někdejšího Blažkova domu – pěkný pohled.

A jak to dnes v proluce vypadá?

Kolemjdoucí narazí na stěnu s opadanou omítkou, zeminu, částečně zasypanou stavebním recyklátem, ale také výmoly, náletové dřeviny či nevyužívanou trafostanici.

„Levnější varianta úprav počítala pouze se štěrkovým povrchem, druhá ve vydláždění celé plochy. Pro tu zvedli radní ruku," upřesnil Pavel Gala z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Trafostanice bude zbourána, opraveno a nově omítnuto má být i zdivo a náhrady se dočká i zrezivělý vlnitý plech.

„Pracujeme nyní na projektové dokumentaci. Musíme zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení. Protože se lokalita nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny, je nutné získat i stanovisko orgánu státní památkové péče," uzavřela architektka města Klára Koryčanová.