„Rada podala zastupitelstvu návrh schválit převod Strojaře a přilehlých pozemků za částku 42 milionů 117 tisíc korun. Původní cena 40,5 milionů vzrostla o daň z převodu nemovitosti," informoval náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Zastupitelé napříč politickým spektrem už začali jednat o jeho dalším využití.

„Proběhla první informativní schůzka za účasti předsedů klubů jednotlivých stran. Na jednání zaznívaly varianty, které už jednou padly – využití Strojaře jako Domova pro seniory, pro účely sociálního bydlení nebo jako sídla magistrátu. Tato varianta by ale byla nejdražší," konstatoval radní Petr Vrána (ANO).

Schůzka i pro občany

Další společná schůzka by měla následovat počátkem března a město má zájem zapojit do rozhodování o budoucnosti Strojaře i veřejnost.

„Budova se nachází v blízkosti domů v ulici Velká Dlážka a nábřeží Edvarda Beneše. Obyvatelé těchto lokalit by se tedy měli mít možnost k věci vyjádřit," soudí Petr Vrána. Podle něj je v plánu i veřejná debata s občany.

„Netýká se to jen Strojaře, ale i Škodovy ulice nebo objektu v Čechově ulici. Předpokládám, že se budeme na úrovni zvolených stran v zastupitelstvu pravidelně scházet, abychom co nejdříve dospěli k závěru, jak s jednotlivými objekty naložíme," doplnil také přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Danajský dar

Zřejmě největší zátěží zůstává pro město bývalý armádní objekt v Čechově ulici. Rozlehlá budova během posledních desetiletí několikrát změnila svého vlastníka. V padesátých letech zde sídlila projektová firma, později vojenský soud. Po sametové revoluci spadla do klína ministerstvu spravedlnosti a plánovalo se, že zde bude sídlit Krajské státní zastupitelství.

Městu se podařilo objekt v roce 2009 získat bezúplatně do svého majetku, ale jak se časem ukázalo, byl to spíše Danajský dar. V darovací smlouvě se totiž radnice zavázala, že provede rekonstrukci objektu do pěti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Čas však plynul a lhůta dávno vypršela.

Zpět státu?

Bývalému vedení města se sice podařilo ji prodloužit, aby odvrátilo pokutu, nic se tím ale nevyřešilo.

„Budova je ve zchátralém stavu a její rekonstrukce by přišla na 180 milionů korun. Jsme přitom vázáni tím, že objekt využijeme buď jako knihovnu nebo sídlo magistrátu. Obojí je ale obtížně řešitelné, a to kvůli únosnosti," řekl Petr Vrána s tím, že některé prostory teď využívá policie pro svůj výcvik.

Jednou z možností je budovy se zbavit.

„Rada mi uložila zaslat Úřadu pro zastupování státu nabídkový dopis, že tento objekt nabízíme zdarma k převedení zpět, protože město není schopno ekonomicky, ale i z hlediska dalšího využití, se tím zabývat a dostát tak svým závazkům. Náklady jsou stamilionové a objekt rok od roku chátrá," vysvětlil primátor města.