Podle přerovských radních je nález natolik významný, že si zaslouží, aby zůstal uchován pro příští generace. V jaké podobě, o tom ale teprve rozhodnou památkáři.

„Příští týden proběhne jednání se zástupci Národního památkového ústavu, a ti rozhodnou, zda bude nutný podrobný průzkum této lokality,“ řekl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Dokončení stavby Tyršova mostu prý ale ani úpravy v jižním předpolí neohrozí.

„Nebudu zastírat, že památkáři jsou v časovém harmonogramu čárou přes rozpočet a je dost pravděpodobné, že se otevře most a bude vybudován pouze chodník kolem nemovitostí. Zbytek se dodělá až poté, co nás tam památkáři pustí,“ podotkl.

Na Tyršově mostě se už příští týden začnou osazovat sochy a na své dílo se přijede podívat i architektka Alena Šrámková.

Význam unikátního objevu pro Přerov si uvědomuje i primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

„Archeologové zřejmě přijdou s návrhem, aby bylo místo otevřené a občané se mohli na základy kostela sv. Marka podívat. Původně jsem uvažoval o tom, že by se nálezy zasklily a nasvětlily, ale bude asi vhodnější, když to bude otevřená historická památka s informativními tabulemi o Jednotě bratrské a působení J. A.. Komenského a Jana Blahoslava v Přerově,“ uvedl.

Vedle kostela byla škola, kde působil Komenský

Archeologové objevili pozůstatky kostela sv. Marka tento týden. Přestože tušili, kde se nachází, byl pro ně nález zachovalých vápencových základů a renesanční dlažby velkým překvapení.

„Je to unikát. Předpokládali jsme větší zásypy,“ neskrýval své nadšení přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Původní kostel sv. Marka je zachycený na vedutě města Přerova z roku 1593 od Jana Willenbergera a jeho význam pro historii města je obrovský.

„Kostel sv. Marka byl bratrský sbor, který byl postavený v polovině 16. století. Jednota bratrská se původně usadila na Horním náměstí a k bohoslužebným účelům využívala dnešní kapli sv. Jiří. Protože ale Jednota bratrská početně vzrůstala, zakoupila pozemek na dnešním náměstí Na Marku a postavila nový sbor,“ vysvětlil ředitel Státního okresního archivu v Henčlově Jiří Lapáček.

„Dnešní náměstí Na Marku se jmenuje podle tohoto kostela. Vedle něj se nacházel i bratrský dům, kde byla i bratrská škola, v níž působil J. A. Komenský,“ dodal.

Vznikne tam parčík?

Význam lokality dokládají i cenné nálezy stříbrných mincí ze 16. a 17. století, pozlaceného knoflíku, kování z liturgické knihy či drobného prstýnku z doby renesenace. Asi nejvzácnější je ale objev zlatého altunu z období Osmanské říše, raženého za sultána Ahmeda I. v letech 1603 až 1617.

„Našimi posledními nálezy jsou třicetikrejcar z roku 1807, dále církevní medailonky ze 17. století, ale také další stříbrné mince,“ upřesnil archeolog Zdeněk Schenk.

Ten by se podle svých slov přikláněl k tomu, aby bylo místo objevu zatravněné a vznikl zde parčík.

„Je otázka, jestli nechat odkryté původní situace tak, aby to bylo autentické. Obnažené historické konstrukce totiž časem trpí vlivem povětrnostních podmínek. Aby nedocházelo k degradaci zdiva, bylo by dobré místo zastřešit podobně jako třeba Památník lovců mamutů v Předmostí,“ uvažuje.

Dalším způsobem je pak přiznání zdiva a celého půdorysu kostela jinou barevnou skladbou dlažby. Místo by mělo být podle něj také opatřeno informativními tabulemi o působení Jednoty bratrské v Přerově a o historii kostela sv. Marka.

VÍCE:

Základy kostela jako atrakce pro turisty? Zatím jen vize, říká archeolog

Unikátní objev v Přerově! Archeologové odkryli základy kostela sv. Marka

Stavba Tyršova mostu odkryla středověkou bránu