„U žádné z kontrolovaných osob, kterých bylo téměř pět desítek, nezjistili policisté pochybení a některé odměnili i drobným dárkem,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vanková.

Policisté se během akce zaměřili zejména na řidiče a zjišťovali, jestli neporušují zákaz vjezdu. Kontrolovali také dodržování zákazu pití alkoholických nápojů u šoférů plavidel a zaměřovali se i na zákaz koupání a vstupu do ochranného pásma vodního zdroje. Ze čtyř tovačovských jezer se totiž může koupat pouze na jediném, a to Annínském.

Policie se na kontrolu této lokality zaměřuje v průběhu léta opakovaně.

„Všechny občany upozorňujeme, aby ke koupání využívali místa, která jsou k tomuto způsobu relaxace určená a zbytečně se nevystavovali možnosti právního postihu za nedodržování zákazů a svým zodpovědným chováním chránili zdroj pitné vody nezbytně důležitý pro každého z nás,“ zdůraznila Lenka Vanková.

Za porušení zákazu koupání lze stanovit ve správním řízení pokutu až do výše 20 tisíc korun, za nerespektování zákazu vjezdu do této lokality pak 2 tisíce korun na místě.