„Rozpočet bude přebytkový - to ovšem neznamená, že máme volné finance. V roce 2021 budeme splácet úvěr z předchozích let. Na straně příjmů je 902 milionů korun, výdaje činí 885 milionů a na financování je částka 17 milionů korun,“ shrnula náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Do hospodaření se podle ní promítl propad příjmů. „Celkové příjmy jsme ve srovnání s rozpočtem na rok 2020 snížili o 63,4 milionů korun, výdaje o 70 milionů. Největší část propadu přitom tvoří daňové příjmy dle rozpočtového určení daní,“ doplnila.

Cyklostezka, chodníky a mostky

Na akce nad 500 tisíc korun a projekty půjde v příštím roce zhruba 71 milionů korun.

„Největší investicí je stavba cyklostezky v Palackého ulici a navazující úpravy v Komenského za zhruba 15 milionů korun, 10 milionů půjde také do rekonstrukce chodníků, propustku a mostků v místních částech,“ zmínila.

Přerov převede také rozpracované akce z rozpočtu roku 2020 na rok 2021, a to o celkovém objemu 270 milionů korun.

„Budeme realizovat všechny odložené akce, v plánu je elektroinstalace na Základní škole Trávník a vybavení IT učeben, počítáme s revitalizací rybníků v Předmostí, kompenzacemi pro Dluhonice a také propojením Lipnické ulice s Kopaninami,“ vyjmenovala některé z nich.

Očekávanou stavbou je i propojení ulice Velká Dlážka s Předmostím novou cyklostezkou. Dojde i na zchátralý mostek v Žeravicích, jehož opravu požaduje tato místní část.

„Propad ekonomiky a avizované snížení daňových příjmů roku 2020 jsme prozatím ustáli. Na situaci jsme zareagovali rychle a už v dubnu udělali soubor opatření vedoucí k úsporám. V červnu jsme snížili příjmy, a tím pádem se adekvátně zbrzdily i výdaje. Od státu jsme dostali jako kompenzaci 53 milionů korun, a tyto finance máme v rezervě na eventuální další propad daňových příjmů v roce 2021,“ zhodnotila náměstkyně primátora, která má na starosti finance.

Přesunuta smuteční síň

Do roku 2022 se přesunula plánovaná rekonstrukce smuteční síně.

„Vyčleněnou částku na opravu hřiště v Petřivalského ulici jsme jedinou vrátili do rozpočtu a posílili výdaje odboru majetku na mandatorní náklady a drobné opravy majetku města,“ zmínila.

Diskuse o rozpočtu bývají na jednání zastupitelstva v Přerově vždy bouřlivé a debaty o jednotlivých položkách se dají očekávat i v pondělí.

Opozice zatím neavizovala zásadní rozpory.

„Výhrady bych měl jen k cyklostezce v Palackého ulici, která by se podle mě v navržené podobě stavět neměla. Podobně navržené cyklostezky se dnes totiž v západní Evropě ruší,“ komentoval tuto investici opoziční zastupitel Jan Horký (SpPP).

Zastupitel Antonín Prachař (STAN) zase není příznivcem Inovačního centra, které má vzniknout po rekonstrukci Blažkova domu na Masarykově náměstí.

„Jsem s tím trochu na štíru, i když vím, že oprava zchátralé budovy je nutná. Myslím si, že Inovační centrum v Přerově nepotřebujeme,“ vyjádřil svůj názor. Naopak propojení Lipnické ulice s Kopaninami vítá. „Jakoukoliv investici, která zlepší průjezdnost městem a dopravní situaci, budeme podporovat,“ uzavřel.