Finanční spoluúčast na projektu přislíbilo ministerstvo dopravy. Zájem o zastávku v Předmostí má také železniční dopravce Regiojet.

Pověřená pracovní skupina, která jedná v této záležitosti, obdržela dopis od ministerstva dopravy, které v případě kladného výsledku požadovaných studií proveditelnosti, přislíbilo finanční účast na realizaci ve výši minimálně padesáti procent celkových nákladů.

„Ministerstvo požaduje dodat studii, která poskytne údaje o předpokládané frekvenci cestujících na těchto zastávkách a také technickou studii, která neprokáže negativní vliv na připravovanou rekonstrukci druhé stavby železniční stanice Přerov," řekla předsedkyně pracovní skupiny Helena Netopilová.

Přerovský magistrát má v současné době k dispozici zatím pouze údaje od Českého statistického úřadu o dojížďce obyvatel z roku 2001.

„Jsou to data o dopravní vyjížďce studentů do škol a pracujících do zaměstnání v rámci přilehlé lokality. Údaje z roku 2011 budou podrobně zpracovány pravděpodobně až příští rok," upřesnil vedoucí oddělení koncepce a rozvoje přerovského magistrátu František Zlámal.

Svůj významný zájem o zastávku v Předmostí projevil dopravce Regiojet, který uvažuje o posílení jak železniční, tak autobusové dopravy v okolí Přerova.

„Máme významný zájem obsluhovat přímým spojením rovněž stanici Přerov. Bohužel stávající řešení nedovoluje průjezdný provoz a pobyt v této stanici pro nás představuje neakceptovatelnou časovou ztrátu. Zastávka v Předmostí je jednoznačně vhodným řešením tohoto problému," uvedl provozní ředitel společnosti Regiojet Jiří Schmidt.

Město by mělo dát najevo podporu

Opoziční strana Společně pro Přerov plánuje předložit memorandum, které vypracovali projektanti navrhovaných zastávek Jan Horký a Tomáš Tužín, ve kterém požádá zastupitelstvo o podporu železničních zastávek v Předmostí a Dluhonicích a také cyklistického podjezdu mezi Předmostím a Velkou Dlážkou.

Navrhovaný cyklopodjezd by totiž musel být součástí těchto železničních staveb. Okolní prvky, mezi které patří autobusové zastávky, přístupové trasy pro pěší, příjezdové komunikace pro cyklisty, odstavné plochy pro jízdní kola a stání pro automobily by muselo financovat město plně z vlastních prostředků.

Podle přerovské zastupitelky Heleny Netopilové (SpP) by mělo vedení magistrátu dát najevo, zda zřízení nových železničních zastávek podporuje.

„Město by mělo jasně deklarovat, zda vynaloží prostředky na zmíněné studie, nebo dá záměru navždy červenou" uzavřela.

SOUVISEJÍCÍ: Nové zastávky v Předmostí a Dluhonicích? Zatím spíš v nedohlednu