Obyvatelé Předmostí doufali, že se podaří investici do vybudování nové železniční zastávky začlenit do balíku staveb v rámci druhé etapy modernizace železničního uzlu v Přerově. T

ato stavba má být zahájena v roce 2018 a dokončena v roce 2020. Vybudování železniční zastávky v Předmostí by přišlo na 114 milionů korun.

„Máme zřejmě poslední příležitost vyjádřit se za město, zda jsme ochotni na zastávku finančně přispět a mohla by vzniknout či nikoliv," konstatoval radní Jan Horký (SpP), který do zastupitelstva předkládá návrh, týkající se finanční spoluúčasti města. Konšelé o něm budou jednat na svém nejbližším zasedání v pondělí 22. srpna.

Ministerstvo dopravy podle něj rozhodovalo o dvou variantách – bez zastávky a s ní.

Varianta bez železniční zastávky je podle zástupců rezortu ekonomicky výhodnější.

„Když jsme se bavili o finanční spoluúčasti, nastínili zástupci ministerstva částku, kterou by se mohlo město na akci podílet. Předkládám do zastupitelstva návrh na spolufinancování železniční zastávky, a to nejvýše do třiceti procent celkových investičních nákladů. Město by se finančně podílelo částkou zhruba 30 milionů korun," upřesnil Jan Horký.

Pro rychlíky nebude

O železniční zastávce v Předmostí jednal také výbor pro investice a dopravu, který ale tuto akci nepodpořil.

„Nezdálo se jim to důležité a nevěřili, že by lidé zastávku využívali. Využívaly by ji totiž hlavně vlaky osobní dopravy na trati Přerov – Hranice, Přerov – Bohumín a Přerov – Vsetín, zatímco rychlíky by ji míjely," shrnul Horký.

Jednotní v této otázce nejsou ani radní.

„Finančních závazků už má město hodně, zastupitelstvo se zavázalo k finanční spoluúčasti na protipovodňových opatřeních, ale také vybudování cyklostezky v ulici Polní nebo průpichu. Máme před sebou obrovskou záležitost Strojaře a nově řešíme problémy mostů nad tratí v Dluhonské ulici, které jsou v havarijním stavu," vysvětlil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

"Zbytečné vyhazování peněz"

Obyvatelé ulic Velká Dlážka a Předmostí, pro které by nová železniční zastávka znamenala lepší dostupnost, by ji uvítali.

„Vadí mi, že je nádraží situováno v místech, kde je. Přicházíme totiž o spoustu spojů tím, že vlaky zajíždějí k nádraží. Zastávce bych byl nakloněn, protože bydlím na Velké Dlážce a na vlak bych to měl jen kousek," vyjádřil svůj názor třeba Ladislav Rabina z Přerova.

Někteří lidé už jsou ale k tématu skeptičtí.

„Je to zbytečné vyhazování peněz, na nádraží se vždycky dostanu autobusem. Když tam nebudou zastavovat rychlíky, tak k čemu taková zastávka bude?," namítla starší žena z Předmostí.

Podle radního Jana Horkého jsou ve hře dvě varianty řešení cyklopodjezdu v Předmostí.

„Ve variantě se zastávkou bychom se mohli těšit na nový most bez středních pilířů, takže cyklostezka povede ve stávajícím chodníku, který bude širší. Ve variantě bez zastávky by se stavěl úplně nový tunel pro cyklisty," uzavřel.