Případ se stal v Hranicích a policisté už zahájili proti ženě stíhání pro podezření z trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže. Žák základní školy v Hranicích si podle policistů v průběhu uplynulých dvou let připsal na své konto více než 250 neomluvených hodin.

Sociální kurátoři a policisté se přitom o neomluvenou absenci u školáků začnou zajímat už ve chvíli, kdy dosáhne 25 hodin.

„Hoch zanedbával povinnou školní docházku poprvé ve školním roce 2005/2006, kdy měl celkem 91 neomluvených hodin,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V následujícím roce chyběl ve 126 vyučovacích hodinách a letos jich zameškal 37. „Matka synovi umožňovala vést zahálčivý život a zanedbávat školní docházku,“ popsala podstatu trestného činu policejní mluvčí Zajícová.

Případy záškoláctví nejsou podle sociálních kurátorů přerovského magistrátu ničím neobvyklým. Liší se jen okolnosti, za nichž k nim dochází.

„Někdy rodiče o zameškané docházce vůbec nevědí a diví se, když zjistí, že jejich dítě třeba týden nechodilo do školy,“ uvedla kurátorka pro mládež oddělení sociálně právní ochrany dětí přerovského magistrátu Veronika Filipová.

Podle jejích slov jsou důvody absence ve školách různé. „Jsou případy, kdy školáci tráví čas s partou nebo se poflakují sami po městě. Může se ale stát i to, že nejdou do školy kvůli obavám ze šikany,“ vyjmenovala Filipová.

Kurátoři museli v minulosti řešit i kuriózní případ dítěte, které natolik zaujal nový počítač, že mu dalo přednost před výukou. „Některé děti zase nechodí do školy, protože se musejí starat třeba o mladšího sourozence, zatímco jejich matka je v práci,“ popsala další z příčin.

Při opakovaném záškoláctví se o rodinu začnou zajímat kurátoři, kteří se snaží najít příčinu časté školní absence. Trestní stíhání rodičů dítěte je podle policistů až krajní možností řešení.

Případy záškoláctví se totiž snaží už v první fázi rozuzlit vedení školy. „Pokud neomluvená absence u žáka dosáhne deset hodin, zabývá se jí pouze třídní učitel spolu se zákonným zástupcem dítěte. Když dítě chybí 10 až 25 hodin, svolá ředitel školní výchovnou komisi, na které se problém řeší,“ shrnula přerovská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.

Pokud je ale absence žáka vyšší než 25 neomluvených hodin, zašle škola oznámení sociálně právnímu oddělení přerovského magistrátu a to pak zahájí přestupkové řízení.

Jestliže byla neomluvená nepřítomnost projednána se zákonným zástupcem dítěte v přestupkovém řízení a dítě se nadále vyučování vyhýbá, zašle vedení školy policii formou úředního dopisu hlášení o zanedbání povinné školní docházky.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z PŘEROVSKA

Moje PřerovskoSportKulturaPodnikáníČerná kronika