Opoziční přerovské politiky doslova nazdvihlo ze židlí zjištění, že jeden z radních - Jaroslav Čermák z ODS - vlastní ve městě nemovitost, ve které je bar s výherními hracími automaty.

Radní jim po ostré názorové přestřelce slíbil, že se nebude na znění nové vyhlášky podílet a zdrží se hlasování. „Zajímá nás, kdy bude ustanovena slíbená pracovní komise, která má novou vyhlášku sestavit,“ ptal se hned v úvodu jednání zastupitel Martin Kolařík (Strana zelených). Primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) vysvětlil, že celá věc není tak jednoduchá.

„Problém jsem konzultoval například se starostou Bohumína a ten tvrdil, že po uvedení této vyhlášky do praxe začaly vznikat herny i tam, kde vůbec neměly být,“ řekl primátor Lajtoch. Radní za ODS Jaroslav Čermák musel opozici znovu vysvětlovat, zda se díky pronájmu nemovitosti provozovateli baru s hernou nedostal do střetu zájmů.

„Já žádný střet zájmů necítím. Pouze pronajímám budovu pivnici, ve které jsou automaty. Navíc je to ještě od doby, kdy jsem nebyl manažerem prevence kriminality,“ hájil se Čermák. Ten prý nemá problém nabídnout budovu k využití jinému vlastníkovi. „Rozhodl jsem se, že se nebudu podílet na tvorbě nové vyhlášky a ani o ní nebudu hlasovat,“ ujistil přítomné Čermák.

Zastupitel Richard Šlechta (SpP) má za to, že by měli zastupitelé hájit především veřejné zájmy. „Nejde jen o pana Čermáka, ale i o další politiky z přerovské ODS. Třeba pan Knobloch - další nejvyšší představitel ODS - vlastní hned několik heren ve městě. Vaše jednání v této otázce tedy může být problematické,“ soudí Šlechta.

Primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) přislíbil, že radní začnou pracovat na obecně závazné vyhlášce už v lednu. „Od policie jsem si nechal zjistit, jaká je situace v regionu, a není to zase tak hrozné. Pravdou ale je, že je heren v Přerově hodně,“ řekl Lajtoch. Debatu na téma výherní hrací automaty rázně utnula náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková (ODS).

„Přestaňte si tady natřásat peříčka. Bylo už řečeno, že byla ustavena pracovní skupina, která se bude vyhláškou zabývat. Ta původní totiž byla špatná. Navrhuji tedy ukončit rozpravu,“ poznamenala Grambličková. Diskuse na jednání se poté stočila na téma parkování a zeleně v Bratrské ulici.