Řadu let se totiž zastupitelé scházeli v sále Městského domu v 15 hodin, ale nedávno tento termín stanovili už na 13. hodinu. S návrhem, aby se začátek zasedání zastupitelstva vrátil na původní čas, předstoupili někteří obyvatelé města.

Podle nich tato změna vhodila klacky pod nohy zejména pracujícím lidem, kteří tak nemají šanci dorazit včas na začátek veřejného zasedání zastupitelů.

„Mohl by mi někdo vysvětlit, proč se začátek zasedání zastupitelstva změnil na třináctou hodinu? Dříve tady býval sál plný občanů a teď zeje prázdnotou. Podle mě je to důsledek této neuvážené změny,“ vystoupil se svým názorem například Přerovan Martin Čechál.

K němu se ale připojil také přerovský zastupitel Richard Šlechta (Společně pro Přerov). „Osmnáct zastupitelů údajně požádalo primátora, aby se zastupitelstvo konalo v dřívějších hodinách. Zajímalo by mě, kdo z nás to byl. Nepřipadá mi to totiž jako šťastný krok. Ne každý se může tak brzy uvolnit z práce,“ řekl Šlechta.

Vysvětlování, proč došlo ke změně času zasedání zastupitelstva, se ujal samotný primátor Přerova Jiří Lajtoch (ČSSD).

„Když jsme začínali později, velmi často se stávalo, že jsme nestihli probrat veškerý předložený materiál. Museli jsme se svolávat na druhý den, a dobře víte, jaký to byl problém. Řada z vás se omlouvala, nebo se prostě vůbec nedostavila. Termín jsme změnili proto, aby byl zajištěn hladký průběh jednání,“ vysvětloval Lajtoch.

Ten se prý o změně začátku zasedání zastupitelstva radil také se všemi šéfy politických stran. „Dokonce jsme dělali i průzkumy v jiných městech, například v Olomouci, Plzni či v Hradci Králové. Zastupitelé se někde scházejí už i v dopoledních hodinách,“ tvrdil primátor Přerova.

„Začínat ve třináct hodin odpoledne mi s ohledem na lidi nepřipadá nejvhodnější,“ prohlásil v diskusi také další přerovský obyvatel Adin Vyhlídka.

„Se začátkem zasedání ve třináct hodin jsme souhlasili. Berte to i z jiné stránky. Je tu řada lidí, kteří chodí na noční směny. Kvůli pozdějšímu zasedání zastupitelstva se tito lidé nemohli jednání účastnit až do konce,“ reagoval komunistický zastupitel Petr Laga.