Kritizovali odvolání šéfa technických služeb, vadil jim náhlý odchod ředitele Základní školy B. Němcové a pozastavovali se nad tím, že město přišlo o dvacetimilionovou dotaci na rekonstrukci zimního stadionu.

Zastupitel Petr Karola (KSČM) se dokonce nechal slyšet, že kdyby nebylo před volbami, navrhl by odvolání městské rady.

„V poslední době ve mně sílí přesvědčení o nekompetentnosti celé městské rady. Odvolali jsme ředitele technických služeb, Základní školy B. Němcové, ostudně jsme promrhali dotaci dvacet milionů korun na opravu zimního stadionu. Minimálně za poslední rok je to jeden průšvih za druhým. Mou důvěru už rada města ztratila,“ řekl zastupitel Karola.

Ten však nechce využít svého práva a žádat o odvolání radních v době před volbami do krajského zastupitelstva a Senátu. „Pokud ovšem bude rada města pokračovat v těch metodách a způsobech řízení jako doposud, jsem rozhodnutý otevřít hlasování o vyslovení důvěry kdykoliv v budoucnu,“ dodal Karola.

Přerovské zastupitele asi nejvíce pobouřilo nedávné odvolání ředitele Technických služeb města Přerova Dušana Hluzína.

Mezi předsedou dozorčí rady technických služeb Jaroslavem Čermákem (radní, ODS) a zastupitelem z opoziční strany Společně pro Přerov Vladimírem Puchalským se kvůli tomu dokonce strhla hádka. Politici se totiž nemohli shodnout na tom, kolik úkolů ředitel v tříměsíční zkušební době vlastně nesplnil.

„Viděl jsem soubor nesplněných úkolů, kdy byla řediteli přiřčena odpovědnost a u osmi, devíti, desíti případů z nich nebyly úkoly splněny,“ řekl předseda dozorčí rady technických služeb Jaroslav Čermák.

„Důvody jsou naprosto nevěcné a mlžné. Jestliže se na výboru pro restrukturalizaci dozvím, že ředitel nesplnil dva úkoly, z toho jeden strategický, a dnes slyším od toho samého člověka, že těch úkolů bylo deset a ještě je ani nevyjmenuje, vypadá to značně nevěrohodně,“ oponoval zastupitel Vladimír Puchalský (Společně pro Přerov).

„Pro vás je nepřijatelné všechno, tak z nás nedělejte pitomce,“ reagoval na jeho slova radní Čermák. „Chtěl jsem jenom, abyste vyjmenoval nesplněné úkoly, a toho jsem se nedočkal. Takže ze mě zase vy nedělejte vola,“ kontroval Puchalský.

Podle některých přítomných v sále mělo odvolání ředitele politické pozadí. „Je špatně, že jsou technické služby řízeny dvěma politickými funkcionáři,“ poznamenal třeba zastupitel Martin Kolařík (SpP).

Jiné zastupitele zajímalo, zda mají jednatelé technických služeb vizi dalšího fungování firmy a odchodem ředitele se nezbrzdí proces transformace příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným.

„Transformaci odchod ředitele nijak neohrozí. Řízením společnosti byl nyní pověřen náměstek ředitele František Simon a ve středu bude jednat valná hromada. Musíme řešit, co bude dál, a nemůžeme pořád rozpitvávat odchod ředitele. Hlavním tématem na jednání valné hromady bude upravení právního vztahu mezi Technickými službami a městem jako největším dodavatelem služeb,“ nastínil další postup jednatel společnosti a radní Václav Zatloukal (ČSSD).

V diskusi dostali prostor také občané. „Jmenování a odvolání ředitele tak významné organizace, jako jsou Technické služby, měla být kvalitnější akce,“ uvedl jeden z Přerovanů Adin Vyhlídka.

„Ať mi jako občanovi někdo vysvětlí, kdo je zodpovědný za to, že Přerov přišel o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu. Jaký přínos má vůbec změna Technických služeb z příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným?“ ptal se další z přítomných Martin Čechál.

Ústní odpovědi se nedočkal. Náměstek primátora Josef Kulíšek (ODS) mu pouze přislíbil písemné odpovědi.

Petra Poláková-Uvírová, Dagmar Rozkošná