Poplatek lze hradit na pokladnách Magistrátu města Přerova v ulici Bratrská 34 a na náměstí T. G. Masaryka 16, dále bezhotovostním převodem z účtu nebo prostřednictvím SI­PO.

V Přerově žije podle přerovského magistrátu 3 397 držitelů psů, někteří z nich chovají dva nebo více psů. Celkem jich tedy úřad eviduje 4 085.

„Za loňský rok šlo z poplatků do městského kasy 1 542 000 korun. Tato částka je příjmem rozpočtu města, ale zdaleka nedosahuje takové výše, aby se z ní mohly hradit veškeré výdaje spojené s provozem městského útulku pro zvířata a úklid psích exkrementů," řekla Stanislava Bartoníková z Odboru ekonomiky přerovského magistrátu.

Od poplatku mohou být osvobozeni například majitelé psů, kteří splnili záchranářské a canisterapeutické zkoušky nebo myslivecké zkoušky. Naopak až o polovinu bývá vyšší poplatek za druhého a dalšího psa v domácnosti.

Z celkového počtu evidovaných bylo za loňský rok 81 dlužníků – dlužná částka se vyšplhala na necelých 142 tisíc korun. Oproti loňskému roku se počet dlužníků snížil.

V případě, že majitel neuhradí poplatek k poslednímu březnu, pak mu bude částka navýšena o padesát procent sazby.

„Pokud dlužník dobrovolně poplatek neuhradí, bude přistoupeno k jeho vymáhání exekucí a ti i prostřednictvím soudního exekutora," upozornila závěrem Stanislava Bartoníková.

Výše poplatků

Lidé v bytových domech v Přerově a Předmostí zaplatí za prvního psa 1 000 korun, za druhého a každého dalšího psa 1 500 korun.

Lidé v rodinných domech v Přerově a Předmostí zaplatí za prvního psa 400 korun, za druhého a každého dalšího psa 600 korun.

V Lověšicích, Kozlovicích, Dluhonicích, Újezdci, Čekyni, Henčlově, Lýskách, Popovicích, Vinarech, Žeravicích, Penčicích je poplatek za prvního psa 300 korun, za druhého a každého dalšího psa 450 korun.

Ti, kteří pobírají invalidní, starobní, vdovský/vdovecký nebo sirotčí důchod jako jediný zdroj příjmu osoby, platí za prvního psa 200 korun, za druhého a každého dalšího psa 300 korun.

Pro právnické osoby na území města včetně jeho místních částí platí sazba za prvního psa 1 000 korun, za druhého a každého dalšího 1 500 korun.

Držitelé mysliveckých psů a psů se záchranářskými a canisterapeutickými zkouškami jsou osvobozeni od poplatku.

Držitelé průkazu ZTP/P + ZTP jsou osvobozeni od poplatku.

V Přerově a jeho místních částech je 3 397 držitelů psů.

Někteří chovají v domácnostech dva nebo více, dohromady se tady prohání 4 085 psů.

Za loňský rok se vybralo z poplatků 1 542 000 korun. Magistrát eviduje 81 dlužníků.