Zápisy do prvních tříd začaly na osmi přerovských základních školách zřizovaných městem a jedné soukromé v pondělí odpoledne. Potrvají i v úterý. „Když jdou děti do první třídy, tak už se většinou umějí podepsat tiskacím písmem. Mají všeobecné znalosti a některé dovedou počítat do pěti nebo do deseti,“ shrnuje své zkušenosti učitelka Jana Kratochvílová.

U zápisů děti kreslí postavu nebo obkreslují tvary. „Ptáme se jich, jak se jmenují, kde bydlí, a zda mají sourozence. Kdo chce, může zarecitovat básničku, sledujeme i jejich řečové dovednosti. Pokud je nějaký problém s výslovností, ptáme se rodičů, zda s dětmi chodí na logopedii,“ doplnila.

Kastelán Jan Lauro popsal, co návštěvníky Helfštýna čeká letos.
Helfštýn láká na kávový festival, exkluzivní prohlídky i osvědčené taháky

Zapsat svou dceru do první třídy přišla v pondělí odpoledne také Alice Gřešáková z Přerova. „Máme moc fajn školku se šikovnými učitelkami, která se dětem s přípravou na školu věnuje. My si na vyučování doma i hrajeme, protože se Žofinka do první třídy moc těší. Učíme se pomalu písmenka a když si chce něco sama napsat, tak si to vyzkouší. Spíše ale v rámci hry, nebo když ji to samotnou zajímá,“ popsala.

K zápisům do přerovských základních škol by mělo letos dorazit o něco méně dětí než v loňském roce. Do prvních tříd totiž míří populačně slabší ročníky. „Loni bylo zapsáno do základních škol celkem 575 dětí, ve třídách ale nakonec kvůli odkladům usedlo jen 423 prvňáčků. Letos očekáváme u zápisů předškoláků ještě méně, protože se v letech 2017 a 2018 v Přerově narodilo méně dětí než v předchozím období,“ shrnul Petr Hrbek, vedoucí oddělení školství magistrátu.

Děti z Mateřské školky v Čekyni vyháněly zimu a vítaly jaro.
Děti z Mateřské školky v Čekyni vyháněly zimu a vítaly jaro

K zahájení povinné školní docházky se zapisují děti, které do 31. srpna dovrší věku šesti let. K zápisu se dostaví i ty, které loni dostaly odklad. Zákonný zástupce může nechat zapsat i dítě, které dosáhne šesti let až k 30. červnu 2025, pokud je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé.