Kvůli novému Školskému zákonu, který začal platit letos v lednu, se totiž termíny zápisů mění.

V Přerově se namísto tradičního počátku února uskuteční až v dubnu.

„Dosavadní termíny zápisů do škol, které probíhaly vždy v době od 15. ledna do 15. února, padají, a to plošně v celé republice. V Přerově se oddálí jak zápisy prvňáčků do škol, které se uskuteční až v dubnu, tak i do mateřinek. K těm přijdou rodiče se svými potomky až v květnu," informoval Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

O přesných termínech zápisů bude město v předstihu informovat.

K zápisům by mělo letos zamířit méně prvňáčků než vloni, kdy jich přišlo celkem 561.

„Ty nejsilnější ročníky už bohužel do škol nastoupily a loňský rok byl poslední z těch opravdu silných. V Přerově se totiž od roku 2010 rodí každý rok o stovku dětí méně," zmínil Petr Hrbek.

Osm městkých škol a jedna soukromá

Zápisy do prvních tříd se v Přerově uskuteční na osmi základních školách, zřizovaných městem – ZŠ Trávník, U Tenisu, Velká Dlážka, J. A. Komenského v Předmostí, Svisle, Želatovská, Za mlýnem a B. Němcové.

Rodiče ale mohou nechat zapsat své děti také do soukromé školy – Acorn's and John's school v Máchově ulici.

Změna termínu zápisů pro školy neznamená vážnější komplikace.

Pouze rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky, musejí stihnout vyřídit vše potřebné v kratší lhůtě.

„Kvůli dubnovým zápisům se jen změní termíny pohádkového učení, na kterém budoucí prvňáčky hravou formou seznamujeme s prostředím naší školy. Jinak žádné komplikace neočekáváme," nastínila Kamila Burianová, ředitelka ZŠ Trávník v Přerově, již navštěvuje na 756 dětí a v loňském roce zde byly pro velký zájem rodičů otevřeny čtyři první třídy.

Pohádkové učení se podle ní letos uskuteční ve třech termínech – 2. března, a pak 16. a 28. března.

Poslední ročník školky je povinný

Nový Školský zákon se výrazně dotkne i mateřinek.

„Tou největší změnou je vytvoření povinných spádových obvodů. Další novinkou je i to, že se pro dítě stává poslední ročník mateřské školy povinným," vysvětlil Petr Hrbek z odboru školství.

Do nejbližší mateřinky tedy musejí zapsat své ratolesti i rodiče, kteří si jinak s docházkou příliš hlavu nelámou. Ředitelům mateřských škol tak zřejmě přibude další papírování.

„Předškoláky už teď přijímáme přednostně, ale nově se musejí povinně přihlašovat, což znamená administrativu navíc. Bude tedy určitě nutná kontrola přes zřizovatele," zhodnotila Michaela Gálíčková, ředitelka MŠ U Tenisu v Přerově, pod niž spadá také školka v Henčlově.

V současné době navštěvuje mateřinku U Tenisu na 96 dětí, z toho 28 předškoláků. V Henčlově je dětí 22.