Rodiče mají možnost zapsat své ratolesti v době od 2. do 16. května - na stránkách jednotlivých mateřských škol najdou tiskopisy, zákonní zástupci si je stáhnou, vyplní a odevzdají.

„Žádost mohou podat do datové schránky školky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně,“ řekl náměstek pro školství Petr Kouba (ODS). Zákonní zástupci musejí kromě žádosti doručit i několik příloh. Především pak kopii rodného listu dítěte a potvrzení od pediatra, že je dítě řádně očkováno.

„Pokud dítě prošlo vyšetřením ve školském poradenském zařízení, je nutná také kopie doporučení,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které by měly v následujícím roce nastoupit do první třídy - týká se tedy předškoláků, kteří oslaví do 31. srpna páté narozeniny. V Přerově je dvanáct mateřinek zřizovaných městem, čtyři soukromé a jedna církevní. Systém zápisů je u všech zařízení stejný. 

V Prostějově bylo otevřeno očkovací centrum ve Společenské domě, 17.3. 2021
Přerov hledá očkovací centrum, Emos nevyhovuje. Co je ve hře?

Mateřské školy v Přerově zřizované městem

Máchova 14 a odloučené pracoviště Sokolská 26

Dvořákova 23

Komenského 25

Kratochvílova 19

Lešetínská 5

U Tenisu 2 a odloučené pracoviště Přerov - Henčlov

Kozlovská 44

Kouřílkova 2 a odloučené pracoviště Jasínkova 4

Optiky 14 a odloučené pracoviště Přerov - Kozlovice

Máchova 8 a odloučené pracoviště Na odpoledni 16

Předmostí a odloučené pracoviště Přerov - Čekyně a Přerov - Vinary

Újezdec a odloučené pracoviště Přerov - Lověšice

Soukromé mateřské školy:

Mateřská škola A and T

Speciální mateřská škola A and J

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko

Anglicko-česká mateřská škola Daisy