„Loni bylo zapsáno do přerovských základních škol celkem 575 dětí, ve třídách ale nakonec usedlo jen 423 prvňáčků. Letos očekáváme u zápisů předškoláků ještě méně, protože dorazí slabší ročníky. V letech 2017 a 2018 se totiž v Přerově narodilo méně dětí než v předchozím období,“ vysvětlil vedoucí oddělení školství a mládeže přerovského magistrátu Petr Hrbek.

Například na Základní škole U Tenisu, kterou navštěvují děti z hustě osídleného sídliště, ale i dojíždějící z okolních obcí, by chtěli opět otevřít tři první třídy. „Loni u nás bylo zapsaných přes osmdesát prvňáčků a dvacet dětí mělo odklad. Předpokládáme, že počet prvňáčků nebude výrazně nižší a otevřeme i nyní tři třídy,“ odhaduje ředitel ZŠ U Tenisu Michal Pospíšil.

Předškoláci mohou přijít k zápisům v pondělí 8. dubna od 14 do 18 hodin nebo v úterý 9. dubna ve stejný čas. Pro mnohé z nich přitom není školní prostředí úplně neznámé, protože se už před zápisy se svými rodiči zúčastnili Pohádkového učení pro předškoláky.

Trávník má dva termíny

Na škole Trávník, kterou navštěvuje nejvíce dětí, se koná ve dvou termínech - první proběhlo ve čtvrtek 21. března, druhé se koná 4. dubna. „Pohádkové učení má připravit budoucí prvňáčky zábavnou formou na výuku. Děti si vytáhnou z košíku obrázek a vyberou si ze čtyř pohádek. Paní učitelka pak vede hodinu na základě té pohádky - dívá se, jak děti pracují ve třídě, zda umějí uchopit tužku, předškoláci kreslí písmenka nebo skládají puzzle. Rodiče jsou s nimi ve třídě a pozorují, jak jejich ratolesti reagují na práci v kolektivu,“ přiblížila ředitelka ZŠ Trávník Kamila Burianová.

Zápis pro šestileté děti

K zahájení povinné školní docházky se zapisují děti, které do 31. srpna dovrší věku šesti let. K zápisu se dostaví i ty, které vloni dostaly odklad. „Zákonný zástupce může nechat zapsat i dítě, které dosáhne šesti let až k 30. červnu 2025, pokud je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé,“ shrnul přerovský radní pro školství Jakub Navařík.

Na území Přerova platí vyhláška o školských obvodech, což prakticky znamená, že ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v tomto obvodu. Zároveň ale platí, že si rodiče mohou v rámci volné kapacity vybrat pro své dítě kteroukoliv ze škol.

V Přerově se budou předškoláci zapisovat do osmi škol zřizovaných městem - J. A. Komenského v Předmostí, Svisle, Velká Dlážka, Trávník, Boženy Němcové, Želatovská, U Tenisu a Za mlýnem - a pak také do Soukromé základní školy Acorn’s & John’s school, která sídlí na adrese Máchova 3.

Do školek se zapisuje v květnu

Zápisy do mateřských škol se v Přerově konají v pondělí 6. a úterý 7. května, časy se ale různí a každá školka je zveřejní. „Předškolní vzdělávání je určeno pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok - naopak pětileté do ní musí chodit povinně, protože je pro ně přípravou na školu,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodují ředitelky - ty mohou rozhodnout o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. Při zápisu jak do mateřské, tak základní školy musí zákonný zástupce předložit rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas s údaji o dítěti.