„Vyplněnou žádost mohou rodiče doručit od 1. do 30. dubna buď do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce nebo poštou. Pokud jim ani jedna možnost nevyhovuje, mají možnost osobně přijít do kanceláře školy,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba. (ODS).

Připomněl také úskalí, která by přinesla ledabyle nebo neúplně podaná žádost.

„Pokud třeba rodič pošle přihlášku e-mailem, ale neopatří ji elektronickým podpisem - a do pěti dnů ji jinak nepotvrdí, k žádosti nebude přihlíženo,“ dodal.

Stavební práce v Předmostí, 8. března 2021
Z Předmostí je obří staveniště, podívejte se. Kdy bude hotovo?

Rodiče musí přiložit rovněž rodný list dítěte, a to buď v podobě kopie, skenu či fotografie. Pokud chtějí zákonní zástupci žádat pro své dítě odklad školní docházky, nesmějí zapomenout doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

„Letos přijdou k zápisům šestileté děti narozené do 31. srpna roku 2015. Loni nastoupilo do prvních tříd 382 prvňáčků a letos očekáváme, že nastoupí obdobný počet - a to v závislosti na demografickém vývoji a předpokládaném počtu odkladů povinné školní docházky,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.