Původně chtělo město termín zápisů odložit na příhodnější dobu. Nakonec radní rozhodli, že se zápisy budoucích prvňáčků uskuteční - ale bez bez dětí.

A jak budou netradiční zápisy probíhat? Zákonní zástupci předají v termínu od 15. do 30. dubna svou žádost do spádových škol, a to buď přes datové schránky školy, poštou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

„Na webech školy najdou rodiče formuláře, které si stáhnou, vyplní - a jejich prostřednictvím zápis provedou. V odůvodněných případech je možné podat žádost i osobně, ale apelujeme na rodiče, aby této možnosti využívali jen výjimečně,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba. (ODS).

Tato „nouzová“ část zápisu bude jen formální - po ukončení mimořádných opatření vlády se počítá i s motivační částí zápisů. Zřizovatel školám doporučí uspořádat setkání se zapsanými dětmi, aby se seznámily s budoucí školou i s učiteli.