Na devíti základních školách a jedné soukromé v Přerově se uskuteční v pondělí 11. a v úterý 12. února, a to v době od 14 do 18 hodin.

Už teď se zdá, že nápor bude zhruba stejný jako v loňském roce.

Většina škol se snaží děti již dopředu na jejich „velký den" připravit a seznámit je s prostředím, které se od září stane jejich druhým domovem.

Například ZŠ U Tenisu uspořádá pro budoucí prvňáčky 29. ledna takzvanou Školičku nanečisto.

„Je určena pro ty, kteří se chtějí zbavit prvotní nervozity. Děti si nanečisto vyzkoušejí celou vyučovací hodinu – od zvonění přes výuku až po rozbalení svačinky. Jde o to, aby se zbavily ostychu a věděly, co je čeká," přiblížil ředitel ZŠ U Tenisu Petr Vojáček.

Ten očekává, že zájem ze strany rodičů bude i letos značný. Loni totiž museli podobně jako v sousední ZŠ Trávník otevřít čtyři první třídy.

„Už podle zájmu během Dne otevřených dveří je zřejmé, že dětí bude hodně," poznamenal.

Do školy U Tenisu totiž podle něj dojíždějí také ratolesti z okolních obcí – například z Radslavic, Želatovic, Bochoře nebo Prosenic.

Netradiční přivítání chystají pro budoucí prvňáčky v ZŠ Za mlýnem. Ta je výjimečná tím, že se věnuje i žákům s mimořádným nadáním.

„Při příchodu k zápisům bude na chodbě vyhrávat školní kapela, ve které jsou děti od druhých až po deváté třídy," přiblížila ředitelka Božena Přidalová.

Nakreslit postavu, napočítat do pěti

Zápis samotný podle ní bude probíhat klasickým způsobem.

„Chceme, aby dítě nakreslilo postavu, napočítalo do pěti, ale také umělo poznat geometrické tvary. Zkoušíme i výslovnost žáka," řekla.

Novinkou posledních let je, že má každé dítě své vlastní registrační číslo, a podle něj pak rodiče může snadno na webových stránkách zjistit, zda bylo na školu přijato či nikoliv.

Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad školní docházky, k tomu potřebují dva doklady – jeden od pediatra a druhý z pedagogicko-psychologické poradny.

K zápisům je potřeba s sebou vzít rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu, pokud ho škola vyžaduje. Většinu základních informací ale rodiče zjistí na webových stránkách jednotlivých škol.

Školy v Předmostí budou mít své zápisy 

Loni přišlo v Přerově k zápisům celkem 513 dětí, do prvních tříd jich ale nakonec nastoupilo na 439.

„Dá se očekávat, že demografická křivka půjde i letos nahoru a předpokládáme, že se k zápisům dostaví na 520 dětí," shrnula Libuše Drtilová, vedoucí oddělení školství a mládeže přerovského magistrátu.

Přestože se bude na únorovém jednání městského zastupitelstva jednat o spojení dvou základních škol v Předmostí – ZŠ a MŠ Pod Skalkou a ZŠ J. A. Komenského v Hranické ulici, každá z nich bude mít letos v únoru samostatné zápisy.