V letošním roce proběhl zápis netradičně až v dubnu, může za to nový Školský zákon, který začal platit letos v lednu.

„V letošním roce se termíny zápisů posunuly, v minulých letech probíhaly již v únoru. Nově jsou tedy řádné termíny od 1. do 30. dubna, do stejného termínu jsou bohužel i odklady školní docházky, to může být problém. Jiné komplikace však ve změně termínů zápisů nevidím,“ uvedla výchovná poradkyně ze ZŠ Trávník Marcela Mrázková.

Pohádkové učení

Na ZŠ Trávník pravidelně děti předškolního věku seznamují s prostředím školy pohádkovým učením. Jedná se o doplňkovou část zápisu, letos na děti čekala Sněhurka i sedm trpaslíků.

„Pohádkové učení děláme již několik let. Kantorky si pro děti připraví pohádku, v rámci dané pohádky pak probíhají různé aktivity. Děti si s paní učitelkou hrají, ale v podstatě si zkouší školní věci, na několika stanovištích si mohly zkusit například modelování čísel z plastelíny nebo tahy tužkou,“ řekla Marcela Mrázková.

Novinkou pro budoucí prvňáčky je soutěž, zaměřená na logické hádanky a úkoly.

„Za účast dostalo každé dítě sladkou odměnu, ve středu se navíc vylosují výherci, kteří obdrží deskovou hru,“ prozradila výchovná poradkyně.

První kritérium: spádovost

Samotný zápis probíhal hned v několika učebnách, budoucím prvňáčkům se věnovalo dvanáct kantorek. Prvním kritériem pro přijetí je spádovost.

„Město poskytlo každé škole seznam spádových dětí, my podle zákona jsme povinni tyto děti vzít. Spádových dětí máme letos osmatřicet. Naopak rodiče spadající do naší spádové oblasti nejsou povinni zapsat dítě k nám. Kdyby nastal převis dětí, o přijetí rozhoduje los,“ sdělila Marcela Mrázková.

Druhým kritériem, který si ZŠ Trávník stanovila je datum narození. Přednost dají dětem, které jsou narozeny v řádném termínu, tedy v letech 2010 a 2011.

Bez nervozity, s básničkou

Děti se na zápis připravily svědomitě.

„Naučila jsem se básničku a umím si i zavazovat tkaničky. Nervózní vůbec nejsem,“ prozradila Agáta Dvořáčková z Přerova.

„Trochu jsem se bál, ale umím pěknou básničku. Do školy už se moc těším,“ řekl jeden z budoucích prvňáčků Mirek Hejda.

Rodiče své děti pozorovaly s patřičnou pýchou.

„Doma jsme se řádně připravili, umíme básničku, rozpoznávat tvary i barvy. Syn moc nervózní není, je spíš tichý, než se rozjede, ale myslím, že to bude dobré,“ sdělila jedna z maminek Mirka Kramplová z Přerova.