Většina rodičů má školku vybranou dlouho dopředu. Zápisům totiž předcházely dny otevřených dveří, během kterých si zájemci prohlédli prostory a seznámili se s aktivitami mateřinek. Mezi hlavní kritéria pro přijetí patří zejména věk dítěte. Přednost mají předškoláci, kteří v příštím školním roce dovrší šesti let. Školky je podle zákona musí přijmout přednostně.

„Předškolní vzdělávání je určeno pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok - naopak pětileté do ní musí chodit povinně, protože je pro ně přípravou na školu,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Zápisy dětí do prvních tříd probíhaly na Základní škole Trávník v Přerově zábavnou formou. Rodiče mohou zapsat děti do prvních tříd dva dny - v pondělí 8. a v úterý 9. dubna.
Zápisy v Přerově začaly. Budoucí prvňáčky čekaly na Trávníku pohádkové bytosti.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodují ředitelky - ty mohou rozhodnout o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. „Při zápisu musí zákonný zástupce předložit rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas s údaji o dítěti,“ upřesnila.

Někteří rodiče mají obavu, že pro jejich dítě ve vytipované školce nebude místo. Týká se to především dětí, které dosud nedovršily věku tří let.

„Protože jsem nechtěla nechat nic náhodě, mám vybraných celkem pět školek, které jsou v dosahu bydliště a odpovídají našim představám. Přiznám se, že mám trochu obavy, zda mi dceru vůbec v daných školkách vezmou. I když je šikovná a samostatná, tři roky bude mít až v září, a to je problém. Pevně ale věřím, že v některé z pěti školek uspějeme,“ svěřila se jedna z přerovských maminek Olga Ostrčilová.

Do Přerova míří amatérská loutková divadla z celé republiky
Do Přerova míří loutkoherci z celé republiky. Ferda byl i v Tokiu

Každá školka přijímá individuální počet dětí. Záleží především na tom, kolik míst se v nich od září uvolní po odchodu dětí do prvních tříd. „My budeme letos nabírat osmnáct dětí na budově v ulici Máchova a sedm na odloučeném pracovišti v Sokolské,“ informovala ředitelka MŠ Keramická v Máchově ulici v Přerově Renata Mišunová.

Zápisy do mateřinek probíhají vždy v příjemné atmosféře. Podle oslovených ředitelek se jedná spíše o přátelské setkání. „Rodiče se mohou dostavit i s dětmi. Ty si u nás mohou pohrát, dostanou na vybarvení omalovánky a domů si odnesou drobnou odměnu. My mezitím s rodiči vyplníme potřebné dokumenty. Letos budeme přijímat přibližně dvacet dětí a doufám, že kapacitu pokryjeme. Už teď víme, že k nám mají zájem nastoupit někteří mladší sourozenci dětí, které k nám už docházejí,“ řekla Pavla Glozygová z Mateřské školy v ulici Optiky v Přerově.

Michalov slaví 120 let
Park Michalov oslaví 120 let. Chystá se módní přehlídka, koncerty i výstava

Obvykle se rodiče při výběru rozhodují podle toho, zda je školka blízko místa bydliště. „Bydlíme v centru města a zájem máme o ty mateřinky, které se nacházejí v blízkosti našeho domu,“ potvrdila maminka tříletého Jakuba Eva Románková.

A jak by mělo být dítě na školku připravené? „Každé dítě je individuální bytost. Rozhodně nemusí při nástupu do školky umět napočítat do deseti a odrecitovat básničku. Dítě by však mělo být bez plen, projevovat zájem o navazování vztahů s ostatními, mělo by mít chuť učit se nové věci a zdokonalovat se v samoobsluze. To jsou jen obecné dovednosti, ve kterých se děti během docházky do mateřské školy postupně zdokonalují. Důležité je mluvit o mateřské škole pozitivně. Děti by se nástupem do školky rozhodně neměly zastrašovat,“ shrnula vedoucí učitelka MŠ Jasínkova v Přerově Jana Valentová.