Ti však v tomto počtu po prázdninách do školních lavic neusednou. Některé děti totiž čeká odklad povinné školní docházky. „Letos přišlo k zápisům nejméně dětí od roku 2000. Jen pro srovnání, loni se dostavilo 511 dětí a předloni 462,“ upřesnila náměstkyně přerovského primátora Šárka Krákorová Pajůrková, která mána starosti resort školství.

Nejvíce dětí letos zapsala Základní škola Trávník. „Bývá už tradicí, že o tuto školu je největší zájem, ale v těsném závěsu za ní co do počtu zapsaných dětí jsou školy v ulicích U Tenisu a Svisle. Naopak nejméně dětí zapsala Základní škola Boženy Němcové, kam se dostavilo 16 budoucích prvňáčků,“ informovala náměstkyně Krákorová Pajůrková.

I když se k zápisům do prvních tříd dostavilo letos méně dětí, vedení města očekává, že jiná situace bude při zápisech do mateřských škol. Město kvůli tomu naplánovalo zápisy do školek o měsíc dřív, než bývá zvykem.

„Zápis do mateřských škol jsme letos naplánovali už na březen. Důvodem je, že potřebujeme s dostatečným předstihem vědět, jaký bude o školky zájem, abychom na danou situaci mohli včas reagovat,“ vysvětlila náměstkyně Krákorová Pajůrková.

Pokud nebude stávající kapacita školek stačit, město je připraveno otevřít objekt bývalé školky v ulici Sokolská. „Tu v současné době pronajímáme několika neziskovým organizacím. Některé se nás v minulosti obracely s žádostí o stavební úpravu tohoto objektu, ale na to jsme nepřistoupili. Záměrně se snažíme udržet budovu v původním stavu, abychom byli kdykoliv připravení otevřít v ní opět školku,“ řekla závěrem Šárka Krákorová Pajůrková.

Kam přišlo nejvíce dětí?

  • 1. ZŠ Trávník Přerov 76
  • 2. ZŠ Tenis Přerov 75
  • 3. ZŠ Svisle Přerov 70