Podle odhadů města by mohlo v září usednout v lavicích zhruba 400 prvňáčků, 120 předškoláků totiž čeká odklad povinné školní docházky.

„Největší zájem měli tentokrát rodiče o Základní školu J. A. Komenského v Předmostí. Ta velmi těsně předběhla hojně navštěvované školy Trávník a U Tenisu,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Do Předmostí se přihlásilo 90 prvňáčků, na ZŠ Trávník přišlo k zápisům 89 dětí, na ZŠ U Tenisu 84. Základní škola Želatovská přivítala 73 předškoláků, na Velkou Dlážku a Svisle jich dorazilo shodně 66, škola Za mlýnem zapsala 52 dětí a B. Němcové 32.

Agenda občanských průkazů, řidičáků a pasů se přestěhovala do nově upravených prostor v Pasáži. Přerované si mohli začít vyřizovat doklady v nových prostorách od tohoto týdne. Spuštění provozu ale provázely zmatky.
VIDEO: Zmatky v Pasáži. Rozjezd agendy se zcela nevydařil

Základní škola v Předmostí, již navštěvují i děti z nedalekých místních částí Čekyně, Vinary nebo Žeravice, chce letos otevřít čtyři první třídy - z toho jednu logopedickou a jednu Světa vzdělávání. Logopedickou třídu navštěvují děti s narušenou komunikační schopností - nejčastěji se jedná o špatnou výslovnost hned několika hlásek.

„V logopedických třídách je oproti těm běžným nižší počet žáků, abychom se mohli žákům věnovat individuálně. Zatímco v jiných třídách je více než dvacet dětí, u nás kolem desíti. Rozsah učiva je stejný jako v jiných prvních třídách, děti mají ale navíc individuální logopedickou péči. Do speciálně zaměřené třídy chodí dva roky, do třetího ročníku už nastupují do „velké“ třídy,“ vysvětlila učitelka Ingrid Lounová.

Novinkou na škole v Předmostí je letos i jedna první třída v rámci konceptu Světa vzdělávání, která počítá s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Základní škola Trávník by chtěla letos otevřít tři první třídy, stejně jako ZŠ U Tenisu. Na ostatních školách většinou počítají s otevřením dvou prvních tříd, na ZŠ B. Němcové se otevírá pouze jedna.

Zápisy pro ukrajinské děti letos neprobíhaly zvlášť, ale konaly se v běžném termínu.

V Přerově se ruší také pošta v areálu Trumf centra v ulici Trávník (na snímku).
Zastupitelé se vzácně shodli: Poštu v Předmostí nedáme!

„Do osmi přerovských základních škol se přišlo zapsat jedenáct dětí z Ukrajiny. Nejvíce předškoláků - celkem pět - se zapsalo na Základní školu Svisle. Děti z válkou postižené země budou navštěvovat také školy Velká Dlážka, Želatovská a Trávník,“ upřesnila Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.