„Výzdobu s typicky letními motivy a vytvořila Eva Mézlová z našeho okrašlovacího spolku,“ přiblížila průvodkyně Jana Sladká. Podle ní jsou vazby květin umístěny v těch nejatraktivnějších prostorách.

„Květiny jsme dali do zámecké kaple, která byla zbudována v ranně barokním stylu. Pro návštěvníky je velkým lákadlem, protože je jednou z nejrannějších barokních staveb. Zajímají se o ni zejména turisté ze Španělska,“ řekla.

Kaple byla zbudována v roce 1559 pro španělskou šlechtičnu, manželku tehdejšího vlastníka nemovitosti Vratislava z Pernštejna. Květinovou výzdobu můžou lidé obdivovat až do konce srpna. Pak se začne chystat jiná – na tradiční Svatováclavské hody.