Celkové náklady na realizaci první etapy revitalizace jsou vyčísleny na necelých 13 milionů korun.

„Současný stav parku nese stopy dlouhodobě neprováděné větší údržby a bylo tudíž nutné přistoupit k jeho celkové rekonstrukci. Tu jsme započali loni na podzim, kdy došlo k demolicím zchátralých objektů a k vykácení přestárlých dřevin,“ uvedl starosta Citova Jaromír Otáhal.

Podle jeho slov v parku, který se rozkládá na dvou hektarech, budou letos vysazeny nové stromy a keře. Stejně tak ho čeká obnova přístupových a parkových komunikací, na jejichž stavu se podepsal zub času. „Stávající zpevněné povrchy budou odstraněny a nahrazeny budou novými cestami,“ upřesnil starosta Citova Otáhal s tím, že podoba parku by se měla přiblížit k dochovaným historickým plánům z roku 1886.

Zámecký park se v letošním roce dočká ale také částečného oplocení a na jihozápadní straně v něm vyroste dřevěný altán. „Cílem celkové revitalizace parku je, aby toto prostranství sloužilo jako příjemné místo k relaxaci a k pořádání kulturních akcí,“ dodal starosta Otáhal. V parku by se ještě letos měly objevit také nové lavičky, odpadkové koše a tři hrací prvky pro děti. Součástí obnovy zámeckého parku je i stavba nového veřejného osvětlení. Nasvícena bude i fasáda zámku.

„Pomocí světel chceme zdůraznit krásu této památky a upozornit na tento historický objekt turisty projíždějící naší obcí,“ řekl starosta.

V citovském zámeckém parku se každoročně konají vyhlášené tradiční taneční zábavy zpestřené mysliveckými specialitami, které nesou název Červencová a Srpnová noc. Kvůli stavebním úpravám, které v areálu zámku v letošním roce panují, budou tyto akce zřejmě přemístěny do protějšího areálu bývalého koupaliště.