Další unikátní nálezy našli přerovští archeologové na místě v úterý objeveného renesančního kostela svatého Marka z roku 1554. 

Zachované pozůstatky kostela Jednoty bratrské se nachází nedaleko od Tyršova mostu, na místě, kde by se mělo v budoucnu postavit nové parkoviště.

Za pouhých několik hodin od tohoto jedinečného nálezu se již našla řada historicky cenných artefaktů.

Prvním byla stříbrná mince z 16. století, kterou ještě v den nálezu doplnilo kování z duchovní knihy. Nejen o středečních objevech se Přerovský a hranický deník bavil s archeologem Zdeňkem Schenkem.

Jak pokračují vaše práce na nalezišti?
Společně s kolegy začišťujeme základy jižní obvodové zdi lodi kostela svatého Marka a dále zachovalé partie původní renesanční dlažby, která se nachází v interiéru. Naši spolupracovníci, kteří jsou vybavení detektory kovů, pomáhají prohledávat jednotlivé zásypy a snaží se získat veškeré kovové artefakty v celé ploše, kde se objevený kostel svatého Marka rozkládá.

Co jste zjistili o stavbě kostela?
Stavba byla vystavena z kvalitního devonského vápence spojeného vápenopísčitou maltou. V dobrém stavu se zachoval dokonce i presbytář kostela.

Byly po překvapivém objevení samotného kostela a stříbrné mince z 16. století nalezeny nějaké další historické artefakty?
Ještě v úterý v podvečer bylo nalezeno kování z liturgické knihy, pravděpodobně z nějakého kancionálu nebo jiné duchovní literatury.
Dnešním nejzajímavějším nálezem je nádherná zlatá mince, která má v průměru okolo dvou centimetrů. Není zatím ještě přesně určeno, z jakého roku je, ale dá se předpokládat, že se jedná o arabskou ražbu ze 16. či 17. století. Jedná se o velice zvláštní exemplář, protože podobná mince byla na půdě Přerova nalezena vůbec poprvé. I když má stejnou velikost jako česká dvoukoruna, váží mnohem více.
Dále byl při zametání dlažby kostela nalezen drobný prstýnek, který byl vytvořen z drátků a na jehož místě pečetního štítku se nachází symbol spirály.
Také jsme tu našli hezký pozlacený knoflík.

Co vás tu v následujících dnech čeká za práce?
Rádi bychom odkryli zachované základy kostela a zjistili do jaké míry byly poškozeny výstavbou staré sokolovny.
Následující dny budou archeologové pokračovat v začišťování pozůstatků základů zdiva kostela. Také se bude rozhodovat, co se s překvapivým objevem bude díl dále.

A jak vidíte jeho budoucnost?
Stavební práce jsou na tomto místě prozatím zastaveny do doby rozhodnutí příslušných orgánů o tom, jak bude s tímto unikátním objevem dále nakládáno do budoucna. Zda se stane součástí nějaké turistické prezentace či nikoliv, je ale hudba budoucnosti. Své vize ponecháváme prozatím pouze v rovině úvah a myšlenek

Artefakty byly objeveny pomocí detektorů kovů, je to tak?
Ano, musíme ocenit a vyzdvihnout úlohu a službu detektorových přístrojů, se kterými pracujeme, neboť ještě před deseti lety rozhodně nebyly standardem v základních archeologických výzkumech. Kdyby neexistovaly, tak by spousta drobných kovových artefaktů nebyla vůbec nalezena.

Objevili jste v minulých dnech nějaké další pozůstatky v jiných částech této lokality?
Minulý týden jsme objevili také kanalizační systém z období raného novověku, který souvisí s pernštejnskými stavebními aktivitami. Dále jsme u mostu zaznamenali pozůstatky mostní brány vystavené na přelomu 15. a 16. století, která chránila strategicky důležitý bod – přemostění řeky Bečvy.

Dají se v Přerově objevit ještě nějaké další podobně významné památky?
Archeologové tu našli už mnohé. Odvážím se ale říct, že více podobných památek snad už v Přerově najít nelze. Tento nález je pro nás velmi překvapující. Jednoznačně lze prohlásit, že toto je náš nejdůležitější ob­jev.

SOUVISEJÍCÍ:

Unikátní objev v Přerově! Archeologové odkryli základy kostela sv. Marka

Stavba Tyršova mostu odkryla středověkou bránu