Vize školy je podporována vedením přerovského magistrátu. Na posledním jednání radních bylo řediteli školy uloženo její zpracování.

„Byl jsem jím pověřen městskou radou. Ke konkrétním bodům se však můžu vyjádřit až na konci října, kdy bude koncepce hotová," uvedl Petr Vojáček, který je ředitelem ŽŠ U Tenisu již dvanáct let, za nichž se prosadil o zřízení sportovní třídy.

Podle něj je gymnastika pro děti velmi důležitá, protože u dětí v mladším školním věku rozvíjí obratnost, která jim umožní následné prosazení se v dalších sportech. I z tohoto důvodu by děti navštěvovaly gymnastickou třídu na prvním stupni. Škola již má totiž čtvrtým rokem otevřené třídy na druhém stupni, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost. V těch mají děti tělocvik více jak pět hodin týdně.

„Mají tak ideální podmínky, aby z nich vyrostly kvalitní sportovci," dodal.

Zkušenosti pro nový program chce škola nabrat z ostatních škol s rozšířenou výukou gymnastiky. Potřebuje pro ně také pedagoga, který bude mít roli učitele, trenéra i sportovního manažera. Pokud se koncepce na podzim schválí, škola otevře speciální třídy na pět let od školního roku 2013/2014. Děti ve škole mají možnost navštěvovat i sportovní klub, který se gymnastice také věnuje.

(kre)