Dva měsíce nesměli lidé odebírat z toků vodu, a to ani vědrem nebo konvemi. Malé vodní elektrárny mohly z Bečvy a Strhance brát vodu pouze na základě povolení. Všechna tato opatření byla úderem 5. října rozhodnutím vodoprávního úřadu zrušena.

„Kvůli zlepšení situace na většině toků a s ohledem na předpokládaný hydrologický vývoj jsme rozhodli, že opatření už není v takovém rozsahu nutné,“ uvedla Pavla Tomčíková z přerovského magistrátu.

Přerované by ale měli i nadále s povrchovou i podzemní vodou nakládat hospodárně.

Stejné opatření muselo být pro suchem vyprahlé Přerovsko přijato i v roce 2017 a trvalo sedm týdnů. 

Na základní kámen stavby mimoúrovňového křížení v Předmostí poklepali ve čtvrtek v Přerově zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Olomouckého kraje a města.
Stavba mimoúrovňové křižovatky v Předmostí začala
Pamětní desku obětem druhé světové války z řad četnictva odhalili ve čtvrtek na nároží přerovské policejní budovy v ulici U Výstaviště.
V Přerově odhalili pamětní desku obětem z řad četnictva