Kaple v obci Dobrčice na Přerovsku prochází sanací, a to kvůli zajištění lepší statiky objektu.

„Záchranný archeologický průzkum jsme prováděli formou dohledu nad výkopovými pracemi v interiéru kaple. Nad vstupním průčelím se nachází hranolová zvonice, ve které je zavěšený zvon s reliéfy Panny Marie a svatého Floriána," přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.Dvě ze čtyř nalezených mincí v terénní vyrovnávce pod podlahou kaplev Dobrčicích pomohl nalézt Ondřej Vénos s detektorem kovů.

Podle nápisového vlysu byl zvon odlitý v roce 1744 Wolfgangem Straubem v Olomouci. Samotná kaple pochází ze třetí čtvrtiny 18. století a její základy byly zapuštěny do starší terénní vyrovnávky, která nasedala na podloží, tvořené sprašovou hlínou.

„Během snižování této vyrovnávky v interiéru kaple se nám podařilo odkrýt početný soubor zlomků užitkové, převážně glazované keramiky," popsal dále archeolog.

K nejzajímavějším objevům ale podle něj patří čtyři stříbrné mince.

„Jednou z nich je stříbrný denár císaře Matyáše II. Habsburského, ražený v roce 1611. Další dva denáry pocházejí z polského města Poznaň a ražené byly na přelomu 16. a 17. století za období panování Zikmunda III. Vasy," upřesnil. Stáří poslední mince není možné kvůli jejímu špatnému stavu přesně určit.

Podle archeologů představují objevy v Dobrčicích zajímavý doklad života této oblasti, a to ještě před stavbou pozdně-barokní kaple. Úpravy terénu souvisejí nejspíše s výstavbou kaple ve třetí čtvrtině 18. století.