V Přerově je tradičně největší zájem o místní gymnázia, která budou muset odmítnout desítky studentů.

Klesající počet žáků se mírně projevil i v zájmu o technické obory, ne však dramaticky.

Na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole (GJB a SPgŠ) v Přerově nebudou moci v některých oborech přijmout až polovinu žáků.

„Na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se u nás sešlo 140 přihlášek a můžeme vzít šedesát žáků, stejný počet dětí přijmeme i na Pedagogické lyceum, kam se hlásí asi 120 žáků. Největší zájem je však o osmileté gymnázium, na které si podalo přihlášky zhruba 90 dětí a otevřeme jen jednu třídu," uvedla ředitelka GJB a SPgŠ Romana Studýnková, podle níž se letos zvýšil zájem také o zkrácenou dálkovou formu studia předškolní a mimoškolní pedagogiky, která trvá tři roky.

Uchazeči o studium na osmiletém gymnáziu budou absolvovat test z českého jazyka a matematiky. V případě čtyřletého test z češtiny a angličtiny nebo němčiny.

„Na pedagogické obory musí splnit stanovené předpoklady v řečové, hudební a pohybové oblasti. Všechny testy připravují naši pedagogové," dodala.

Na dvě třídy 132 zájemců

Zhruba stejný zájem jako loni mají letos žáci o studium na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově.

„I při klesajícím počtu dětí je počet přihlášek přibližně stejný. Na osmileté gymnázium je jich sto třicet dva, na čtyřleté se jich sešlo čtyřiaosmdesát. Máme tedy dostatečný převis na to, abychom vybrali ty nejkvalitnější studenty," řekl ředitel gymnázia Jan Raška.

Škola podle něj od září otevře dvě třídy na čtyřletém a dvě na osmiletém gymnáziu.

„Výsledky přijímacích zkoušek se rodiče dozvědí už v úterý večer prostřednictvím webových stránek naší školy. Teprve poté, co obdrží studenti písemné rozhodnutí o přijetí, ale můžou rodiče přinést zápisový lístek," upřesnil.

O průmyslovku menší zájem než vloni

O něco méně žáků než v loňském roce si podalo přihlášku k přijímacímu řízení na Střední průmyslovou školu (SPŠ) v Přerově.

Zhruba sto deset se jich uchází o obor strojírenství a elektrotechnika, o studium na Technickém lyceu pak třicet uchazečů.

„Největší zájem je v posledních letech o obor strojírenství. O něco slabší je to s elektrotechnikou, která je zaměřená na počítačové řízení a techniku. Oproti loňsku se k nám hlásí k přijímacím zkouškám o deset žáků méně," uvedla ředitelka SPŠ Přerov Hana Vyhlídalová.

Škola poprvé použije v přijímacím řízení formu testu.

„Sestavili jsme vlastní test z matematiky, na jehož vypracování budou mít žáci hodinu. Dále budou vyplňovat dotazník a na závěr se zúčastní zhruba desetiminutového pohovoru s přijímací komisí. V hodnocení bude brán zřetel z padesáti procent na test, ze čtyřiceti na průměr známek z posledních tří pololetí základní školy a deset procent můžou získat uchazeči v pohovoru," vysvětlila.

Přijímací zkoušky se konají ve dvou dnech, aby je uchazeči mohli vykonat na různých školách.