Starosta Dřevohostic na Přerovsku Petr Dostál si plánoval, že v obci zavlaží chřadnoucí stromovou alej na nábřeží říčky Bystřičky.

Teď mu nezbývá nic jiného, než záměr odložit. Dřevohostice jsou na seznamu více než pěti desítek obcí na Přerovsku, ve kterých začal od úterý platit zákaz odběru povrchových vod.

V Olomouckém kraji už ke stejnému opatření přistoupili i v Konici, Zábřehu nebo Olomouci.

Některé říčky a potoky na Přerovsku už kvůli suchu hlásí kritický stav - a mezi nimi je i Moštěnka, která má téměř nulový průtok s výškou hladiny 27 centimetrů.

„Zahrádkáři nemohou odebírat vodu z Moštěnky na zalévání, protože situace je velmi špatná. Byl jsem se podívat na hřbitově a ze tří studní už jsou dvě vyschlé, takže vodu na zalévání hrobů čerpáme jen z jedné,“ líčí dřevohostický starosta.

Vodoprávní úřad přerovského magistrátu zakázal od 7. srpna až do odvolání provoz malých vodních elektráren a odběr povrchové vody ze všech toků a nádrží.

Zákaz neplatí jen pro město Přerov a jeho místní části, ale i pro dalších osmapadesát obcí, spadajících pod Přerov - mezi nimi jsou i Troubky, Brodek u Přerova, Tovačov, Tučín nebo Citov.

Toky na hranici sucha

„S výjimkou Bečvy a Strhance lidé nesmějí odebírat vodu z toků a nádrží, a to ani na napouštění bazénu nebo na zalévání zahrádek konvemi či vědry. Nakládání s povrchovými vodami bylo omezeno už v minulosti, ale teď se zákaz poprvé vztahuje i na ty, co mají pro odběr vody zvláštní povolení,“ vysvětlil Pavel Juliš, šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

Podle něj je už dnes řada menších toků pod hranicí sucha.

„I Bečva a Strhanec na této hranici balancují a uvidíme, co přinesou následující dny. Pokud nezaprší, museli bychom opatření přijmout i na Bečvě a jednat s chemičkou, teplárnou a dalšími odběrateli,“ obává se nejhoršího scénáře.

Na Bečvě a Strhanci je zatím možné provozovat malé vodní elektrárny, ale pouze na základě platného povolení, které musí být úředníkům na vyžádání předloženo.

„Odběr podzemní vody ze studní omezen není, je nutné ji ale využívat hospodárně,“ doplnila Pavla Tomčíková z přerovského magistrátu.

Z vodovodu nesmí napouštět bazény či umývat auta

S katastrofálním suchem zápasí i další obce v Olomouckém kraji. Například v Konici na Prostějovsku už lidé nesmějí brát vodu ze skupinového vodovodu na napouštění bazénů, zalévání zahrádek či umývání aut.

„Romže je téměř bez průtoku a je velké štěstí, že jsme dosud nezaznamenali úhyny ryb. Klesla i voda ve studních. Konice zatím vodu má a k opatření jsme přistoupili hlavně z preventivních důvodů, aby jí lidé šetřili,“ popsal Pavel Nerad, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Konici.

K omezení už přistoupily i další obce na Prostějovsku - Budětsko nebo Ludmírov, ale platí i na jiných místech v kraji.

„Město Zábřeh vydalo plošný zákaz odběru povrchových vod už 30. července, a to na celém svém území. Olomouc omezila nakládání s povrchovými vodami na tocích Bystřice, Prusovický a Dolanský potok. Plošné omezení chystá i Šternberk,“ vyjmenovala vedoucí oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu v Olomouci Vladimíra Kresáč Kubišová.

„Omezit celý kraj je v tuto chvíli trochu odvážné, takže zatím vydala zákaz jen některá města,“ uzavřel Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Olomouci.