Ve spolupráci se zavedenou Včelí farmou Jaroslava Juráně ve Skaličce nabízí tři na sebe navazující semináře, které se konají vždy v sobotu 2., 23. a 30. dubna.

Účastníci získají vědomosti a zkušenosti praktického včelaře, nové metody a směry vedení včelstev, a také osvědčení o absolvování kurzu základů chovu včel.

Včelaři si sebou kvůli administraci musí vzít své registrační číslo chovatele.

Bližší informace o kurzech najdete na www.vcelarstvi-juran.cz nebo na telefonním čísle 604 639406 či emailu vcelarstvi.juran@email.cz.

Lektorem kurzů bude Jaroslav Juráň, který ve Skaličce vlastní zhruba čtyři sta včelstev.