„Oproti minulému školnímu roku nastoupilo do první tříd o padesát žáků více,“ upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Slavnostního zahájení školního roku se ve dvou přerovských školách, v ulicích B. Němcové a Trávník, zúčastnil i předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček.